1942

Heller ikke dette år eksisterer der en selvstædig DBU-årsberetning. Året er dog omtalt flere steder og i flere sammenhænge i KBUs Jubilæumsskrift 50 år. Ikke mindst det faktum, at det er i 1942 man indfører Firmaforbudet – på foranledning af HB og Viktoria. Det forbydes i KBUs turneringsregler spillere at deltage for klubber, der ikke er organiseret under DBU. Enkelt, klart – og uden vaklen. Det er en regel, der siden er drøftet mange gange på KBU-Bestyrelsesmøder og på KBU-Generalforsamlinger. Reglen helt parallel til, at man jo heller ikke måtte spille for 2 KBU-klubber eller en KBU- og en SBU-klub samtidig. Og så var der jo også den risiko, at spilleren blev skadet i firmakampen og ikke kunne stille op for sin KBU-klub. Det skete også, at kampene skulle afvikles samme dag – og at nogle foretrak firmakampen, så KBUs kamp enten blev sportsligt forringet eller måske tilmed ikke blev gennemført. Straffen var hård – langvarige karantæner til spillerne, pointtab for deres klubber. Måske kunne man se igennem fingre med at spillere fra små, lavtrangerende klubber forbrød sig mod reglen – men divisionsspillere : NEJ.

1942 nedsætter KBU som den første Lokalunion et dommerudvalg. Værd at notere er det også, at man opretter den første række for ældre – Old Boys. Aldersgrænsen sat så lavt som fyldt 30 år. I parentes bemærket interessant, at man slap godt fra i disse tider at give det et klart engelskklingende navn.

Trods Besættelsen beslutter DBU at udskrive en Cup-turnering for udvalgte juniorhold fra de 6 Lokalunioner. Den skulle spilles i Pinsen – skiftevis rundt om i Danmark. KBU nedsætter straks sit eget Juniorudvalg, der skulle udtage holdet og træffe – som det skrives – de forberedende foranstaltninger, man fandt fornødent. Det var ikke en helt ubetydelig opgave – den krævede et 7mands stort udvalg.

Kilde : KBUs Jubilæumsskrift 50 år