1936

Ak, så har der atter været en klipper på spil. Dele af beretningen om KBUs virke er klippet ud af KBUs eksemplar af DBUs årsberetning. Man beroliges dog af, at der af det bevarede kan læses ”Fodboldturneringen 1935/36 gennemførtes og afsluttedes om foråret på sædvanlig vis.” Og dog – for Danmarksturneringen blev omlagt og det medførte så vidtgående ændringer for KBUs turneringer, at kvalifikationskampene bortfaldt.

Omlægningen hos DBU betød, at der nu skulle spilles i 3 serier – Mesterskabsserien (DTM), Serie 2 og Serie 3 (DTS). Samtlige KBU-klubber fra KBUs Mesterskabsrække endte i enten DTM eller DTS 2. Så det lå lige for at ophæve KBUs egen Mesterskabsrække. Det var dog ikke gået helt stille af – de 37 klubber, der hørte hjemme i gruppe C og D havde fået indkaldt en ekstraordinær Generalforsamling (indkaldt på begæring fra 18 klubber til 14. januar 1936 med følgende dagsorden "KBUs Stilling til eventuel Ændring af Danmarksturneringen"). Kun med snævert flertal 44-41 forkastedes deres forslag om at bevare den gamle ordning. Man kunne så enes om at nedsætte et Udvalg til at komme med et forslag til de nødvendige regelændringer i KBUs love og turneringsregler. Turneringsordningen blev vedtaget på KBUs Generalforsamling 16. april 1936.

Efter DBUs vedtagelse opnåedes der også fodslaw i KBU – ikke mindst om de økonomiske aspekter om udlodning af KBUs andel af overskud fra landskampene. Man enedes også om en model for KBUs Bestyrelses fremtidige sammensætning – deltagerne i DBUs Mesterskabsserie vælger formand + 2 medlemmer, Deltagerne i DBUs DTS, KBUs A-række og KBUs øvrige klubber hver 1. Det fører til, at klubberne uden for Stævnet slutter sig sammen og stifter "Sammenslutningen af 1936". Og en lignende model for fremmøde-antal til KBUs Generalforsamling. Den nytiltrådte formand Svend Berendt betegnede modellen for et skridt i den rigtige demokratiske retning. Nyt var, at Generalforsamlingen igen skulle afholdes først i juni.

Man vedtager at udskrive en række for Drenge – så man nu har 3 aldersgrupper i ungdom : Ynglinge, Junior og Drenge.

Ellers som det plejede at gå – mange tilskuere til de to ungdomspokalfinaler. Til gengæld var der fald i antal kampe mod udenlandske hold – men stadig flest nederlag. Det 3. opgør KBU-JBU endte med en smal KBU-sejr på 1-0 – så det nu stod 2-1 i sejre til KBU samlet.

Kilde : DBUs årsberetning 1936, KBUs Jubilæumsskrift 50 år og Johs. Gandil ”Dansk Fodbold”, s. 366-67.