1911

I 1906-11 lægges planerne for både Fælledparken og Idrætsparken i Københavns Magistrat. KBU fremsætter på fodboldens vegne 3 hovedønsker : et areal til boldspilsbaner på Fælleden, et hus til Fælledklubberne og en opvisningsbane. I 1911 åbnes Fælledparken, Idrætsparken og på KBUs 8-års dag kan Fælledklubberne tage Klubhuset i besiddelse. Dermed følger Fælledparken i halen på andre spillepladser i byens udkant – Amager, Valby, Hellerup, Frederiksberg. Skolerne får deres egne baner og spillet indføres i Hær og Flåde.

Samarbejdet mellem KBU og dets medlemsklubber går stille og roligt frem til 1910. Men de 4 store, baneejende – og sportsligt stærkeste – klubber bliver mere og mere urolige. De kan se, at disse 4 klubber ved at KBU udvider medlemskredsen ikke længere kan dominere og reelt styre KBU. De kræver derfor lovene ændret – men det vil formand Jensen i spidsen for sin bestyrelse ikke give dem medhold i, selv om næsten alle i bestyrelsen kommer fra disse 4 klubber. Det ender på en stormfuld generalforsamling, hvor de 4 baneejende klubber udvandrer. Bestyrelsen genvælges – af de tilbageværende klubber. Det får DBU til at gå i aktion som mægler – får overtalt bestyrelsen til at sætte sine ellers lovligt genvalgte mandater til rådighed på en ekstraordinær generalforsamling. Én ekstraordinær skulle vise sig ikke at være nok – men ved ekstraordinær nr. 2 lykkedes det at få nedsat en ny bestyrelse skulle man tro. Men så nægtede 2 af de nyvalgte at modtage valgene – og så måtte der en ekstraordinær nr. 3 til. Så lykkes det – og den nye bestyrelse går straks i gang med at forsøge at strikke nogle lovændringer sammen, der kan bringe ro over vandene.

Men tiden var jo gået – så i mellemtiden havde de 4 baneejende klubber besluttet at lave deres egen turnering og pokalturnering i efteråret 1911. De støttes af Dania. Nye hos KBU er Bankembedsmændenes Boldklub – spiller dog først med fra foråret 1912 - og Thor.

Den afgåede formand Jørgen Jensen er – hvad man nok vil kalde en noget bitter mand. Han betegner selv sin formandstid som ”ikke en tid, jeg mindes med glæde”. Det viser sig heller ikke helt nemt at finde en løsning for det nedsatte Lovrevisionsudvalg – 3 fra bestyrelsen, 2 fra de baneejende og 2 fra de øvrige klubber, senere udvidet til 3 fra begge klubgrupper. Ført umiddelbart før jul - 21. december på en ekstraordinær generalforsamling – opnås tilslutning til et kompromis. Reelt må man sige, at de ”4 store” vinder duellen. Man får tildelt repræsentanter efter antal aktive over 16 år – helt op til 6, hvis man har over 650. Dog er klubber stiftet før 1. januar 1894 altid sikret mindst 4 stemmer – respekt for alderdommen.

Kilde : KBUs 25 års jubilæumsskrift og Johs. Gandil ”Dansk Fodbold”, s. 310-13.

Artikel i Københavns Fodbold : 2007 nr. 3