1905

Straks fra foråret må man tage stilling til et - skulle det vise sig ikke helt nemt - emne : Måtte lønnede trænere deltage i turneringskampe ? Man beslutter sig for lige at tjekke hvordan man tackler den situation i udlandet. Så beslutter man sig for at betragte lønnede trænere for Seniorhold som ikke-amatører – og derfor udelukket fra at måtte deltage i kampene. Derimod tillades trænere, der aflønnes for at træne juniorhold, at deltage.

Efter sit genvalg som bestyrelse kort efter sommerferien, går man i gang med at tænke i retning af, at udvide KBUs turneringsaktivitet – med en række for Ynglinge. Man beslutter dog at vente i første ombæring. Mere varm er man på at komme i gang med at arrangere bykampe – man fattes ganske enkelt penge. Man retter blikket mod Berlin – og de takker ja. Den endelige aftale kommer dog først i hus i starten af 1906

Ny deltager i turneringen bliver B. 99 – mens Lydia må trække sit hold undervejs.

Kilde : KBUs jubilæumsskrift 25 år og Johs. Gandil ”Dansk Fodbold”, s. 298-299

Artikel i Københavnsk Fodbold : 2008 nr. 4