-Jørgen Jensen, KB fra 1903-1911

-Johannes Forchhammer, AB fra 1911-1912

-Thorsten Larsen, AB fra 1912-1914

-Peter Nicholaj Holst, B 93 fra 1914-1919

-Kristian Middelboe, KB fra 1919-1925

-Leo Frederiksen, AB fra 1925-1931

-Svend Berendt, B 93 fra 1931-1945

-Ivar Lykke, KB fra 1945-1946

-Edvin Hansen, AB fra 1946-1948

-Kurt Nielsen, Frem fra 1948-1954

-Oscar Olsen, Mariendal fra 1954-1970

-Erik Rasmussen, Brønshøj fra 1970-1978

-Kjeld Hjorth, Skjold fra 1978-1992

-Torben Mogensen, GVI fra 1992-2006

-Henrik Ravnild, BK Union fra 2006-2017

-Christian Kofoed, B 1903 fra 2017-20

-Jesper Gradert, HIK fra 2020