Det skal være lettere at være klub

  • Fokus på basal og administrativ klubhjælp
  • Fokus på klubnetværk og dialog i geografiske og interesse fællesskaber
  • Fokus på klubledelse og – klubudvikling
  • Fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige
  • Understøtte klubbernes behov