Samarbejde og åbenhed

  • Et politisk moderne samarbejdsforum
  • Good governance og transparens i økonomi og beslutninger
  • Respekt for forskelligheder og ligeværdighed
  • Bedre projektkultur