Vil du være en del af noget større? Det kan du nu blive som udviklingschef for klubrådgivning, uddannelse og projekter i DBU København. Det kræver, at du har ledelseserfaring og relevant kendskab til fodbold- og foreningsverdenen, så du kan medvirke til at styrke DBU Københavns fortsatte udvikling.

DBU København består af 160 medlemsklubber med ca. 55.000 aktive fodboldspillere. I vores område ligger mange af de største fodboldklubber i Danmark. Det er foreninger med fuldtidsansatte og en professionel tilgang til at drive forening, der stiller store krav til DBU København som en relevant og nytænkende interesseorganisation. For at imødekomme klubbernes behov søger vi nu en udviklingschef, der skal omsætte vores ambitioner om at være et progressivt kraftcenter for de lokale fodboldklubber i Hovedstaden.

Stillingen

DBU København har tre teams: Turnering, Projekt og Rådgivning og Kommunikation samt en række stabsfunktioner. I stillingen som udviklingschef får du ansvar for personaleledelse og faglig ledelse for enheden Projekt og Rådgivning, som pt. har fem medarbejdere.

Som udviklingschef får du det faglige ansvar for:

 • Klubrådgivning og udviklingsforløb
 • Faglige netværk med klubbernes frivillige aktører
 • Lokale projekter med klubber og kommuner samt nationale projekter på tværs af lokalunioner
 • Udbud af uddannelse til træner og frivillige ledere
 • Understøtte og facilitere vores politiske udvalg og faggrupper
 • Koordinere og samarbejde med de øvrige lokalunioner og DBUs hovedorganisation på fagområderne

Du vil være spillende træner. Det betyder, at du både har ledelsesansvaret for teamet og deres portefølje samtidig med, at du skal løfte og tage ansvar for egne opgaver. Der vil blandt andet være opgaver inden for at rådgive klubbernes bestyrelser og facilitere DBU Københavns formandsklub, som er et ledernetværk for klubformænd.

I det kommende år skal vi i DBU København have fornyet og formet vores klubrådgivning til de lokale klubber, så vi træder stærkere ind i morgendagens potentialer for fodboldklubberne. Den udviklingsproces skal du sætte dig i spidsen for.

Derudover arbejder vi på at styrke den interne sammenhængskraft mellem de tre teams og med vores medlemsklubber. Det skal du også tage medansvar for at vi lykkes med.

Kandidaten

Du har en relevant uddannelse og erfaringsbaggrund, der matcher stillingen fagligt og ledelsesmæssigt.

Den rette leder besidder en række af nedenstående personlige kompetencer og faglige kvalifikationer:

 • Indsigt i breddefodboldens potentialer, vilkår og rammer
 • Både strategisk og faglig ledelse og personaleledelse
 • Koordinere struktur og styring af teamets opgaver
 • Processuelle og faciliterende kompetencer
 • Styring af projekter fra opstart til implementering
 • Analytisk og datadreven tilgang og metoder
 • Skaber samarbejde gennem mening, relationer og resultatfokus
 • Har en stor personlig gennemslagskraft, mod og virkelyst
 • Skriftlighed i forbindelse med notater og høringssvar

Du bliver en tæt sparringspartner for vores direktør og vil indgå i ledergruppen, hvor også de to teamledere indgår.

Vores arbejdsplads

Du bliver en del af vores hverdag, som er præget af en uhøjtidelig omgangstone, stort engagement, frihed under ansvar og et stort ønske om at gøre en forskel for klub- og foreningslivet i vores område.

DBU København er beliggende på Østerbro lige ved Svanemøllen station, og beskæftiger 17 medarbejdere.

Du skal forvente, at møder og arrangementer kan planlægges uden for normal arbejdstid, da det er frivillige aktører, vi betjener og understøtter.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. juni 2024.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Tabita Sonne-Dalsø på mobil 2194 6768 eller taso@dbukoebenhavn.dk.

 

Ansøgninger

Ansøgninger og CV skal sendes via knappen "Ansøg" på denne side.

Sidste frist for ansøgning er onsdag den 17. april 2024.

Vi holder første samtaler 23. april 2024 og anden samtaler 26. april 2024.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex - klik her.