I DBU har vi ambitionen om at skabe verdens bedste børnefodbold, til glæde og gavn for alle børn, dansk fodbold og Danmark. Hvis du vil være med til at lykkes med den ambition, så er det nu du har muligheden for at blive børnefaglig konsulent i DBU København. Det kræver, at du har dybt kendskab til fodbold- og foreningsverdenen og indsigt i børnefodbold, så du kan medvirke til at styrke DBU Københavns fortsatte udvikling inden for børneområdet.

DBU København er en af Dansk Boldspil-Unions seks lokalunioner. Vi har 160 medlemsklubber, ca. 55.000 aktive fodboldspillere i Københavnsområdet og afvikler 30.000 kampe om året. I DBU Københavns område ligger mange af de største fodboldklubber i Danmark. Det er foreninger med mange ansatte og en professionel tilgang til at drive forening, der stiller store krav til DBU København som en faglig og nytænkende interesseorganisation.

Stillingen

Du vil blive ansat i team Projekt og Rådgivning, der har ansvaret for klubrådgivning, projekter og uddannelse. Her vil du referere til vores kommende Udviklingschef.

Som børnekonsulent bruger du cirka halvdelen af din tid på at være børneklubrådgiver. Det indebærer, at du gennemfører en udviklingsproces med klubber, der ønsker at styrke deres fodboldmiljø for børn. De klubber der opnår positionen, som Børneklub skal også ansætte en børneudviklingstræner, der understøtter og implementerer Børneklub-konceptet via alle klubbens egne børnetrænere. Din rolle er også at understøtte deres udvikling som børneudviklingstrænere og facilitere et netværk med fokus på dialog, faglighed og kompetenceudvikling for børneudviklingstrænerne i DBU Københavns område.

I den anden halvdel af din arbejdstid skal du arbejde med at implementere fodboldfestivaler for børn i samarbejde med de lokale klubber og vores turneringsteam. Ydermere skal du understøtte og facilitere vores politiske fora, netværk og faggrupper på børneområdet. 

DBU København samarbejder også med de øvrige lokalunioner og DBUs hovedorganisation på børneområdet. Her skal du medvirke til at koordinere og indgå i samarbejdet på tværs.

Samlet set vil din rolle være meget dynamisk og veksle mellem at være ude i klubberne og på kontoret med kollegerne, hvor du skal bære viden, indsigt og læring frem og tilbage. Sagt på en anden måde vil du have en rådgivende rolle ude i klubberne og en udviklende rolle på kontoret.

Kandidaten

Vi forestiller os, at du har en baggrund med pædagogisk, idrætsfaglig indsigt og erfaringer som børnetræner. Men mest af alt er det væsentligt, at du har en relevant uddannelse og erfaringsbaggrund, der matcher stillingen fagligt, og det kan der formentligt være mange veje til.

Som børnekonsulent er der en række af personlige kompetencer og faglige kvalifikationer, der er fordelagtige at have:  

  • Indsigt i breddefodboldens potentialer, vilkår og rammer for børnefodbolden
  • Konkret faglig viden om børnefodbold og fodboldmiljøer
  • Coachende og læringsrettede metoder – som kan bruges i relation til børneudviklingstrænerne
  • Du har som minimum en UEFA C-licens
  • Konfliktvejledning – som også kan bruges i at støtte børneudviklingstrænernes hverdag
  • Processuelle og faciliterende kompetencer – som kan bruges i udviklingsforløbene med klubberne og i samspillet med børneformændene
  • Evne til at konceptudvikle – som kan anvendes i udviklingen af fodboldfestivaller
  • Gode skriftlige kompetencer – som skal bruges til at skrive handleplaner, notater, høringssvar, mødereferater
  • Stærke relationelle kompetencer, samarbejdsevner og personlig handlekraft

Vores arbejdsplads

Vi arbejder hver dag for at skabe de bedste fodboldrelaterede rammer for børn, unge og voksne. Vi understøtter de mange tusinde frivillige i medlemsklubberne, afvikler turneringer, stævner og events samt forestår udviklingsforløb i klubberne bl.a. gennem samarbejde med kommunerne i vores område.

DBU København er beliggende på Østerbro lige ved Svanemøllen station, og beskæftiger pt. 17 medarbejdere.

Du vil blive ansat på jobløn med stor frihed til at planlægge og tilrettelægge dit arbejde. Du skal forvente, at møder og arrangementer kan planlægges uden for normal arbejdstid, da det er frivillige aktører, vi betjener og understøtter. Du skal kunne transportere dig rundt i DBU Københavns område og vil få kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster.

Yderligere oplysninger

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. juni 2024.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder for DBU børnefodbold Jesper Jacobsen på mobil 2460 6570 eller jeja@dbuboernefodbold.dk

Ansøgninger

Ansøgning og CV skal sendes via Jobindex Quick Apply – klik her. 

Vi holder første samtaler 18. april 2024 og anden samtaler 22. april 2024.