Kære klubber,

Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år og har fået nydt nogle dejlige juledage sammen med dem, I holder af.

Først og fremmest vil jeg fortælle jer, at det har været en fornøjelse at træde ind i DBU København. Jeg elsker alt omkring breddefodbolden – fællesskaberne, den personlige udvikling og sjove oplevelser. Det gælder både for spilleren, træneren, dommeren, bestyrelsesmedlemmerne og alle de øvrige frivillige, der får klubbernes aktiviteter og turneringen til at hænge sammen. Der er så stærke kræfter på spil, der skaber grundlæggende livsglæde for alle, som deltager og bidrager.

Nu vil jeg dele et lille kig tilbage på mine første måneder i DBU København:

  • Mit hovedfokus har været at få et indblik i administrationens arbejde i DBU København. Det handler både om overblik over arbejdsopgaver og om de roller vi har – og ikke mindst at lære medarbejderne at kende.
  • Opgavemæssigt har jeg haft et særligt fokus på vores turneringsafdeling, som står for alle turneringer, stævner, dommere og KlubOffice mv. Det er en vigtig del af vores kernedrift i DBU København at have stærke fodboldtilbud og et højt serviceniveau. Turneringsafdelingen har i de sidste måneder været underbemandet med et årsværk. Det har givet stor travlhed til teamet, samtidig har vi alligevel valgt at give tid til at overveje mulighederne for organisering og for personlig udvikling. Det har ført til, at vores hidtidige dommeransvarlige Kenneth Egeberg overgår til en anden primær rolle i turneringsteamet, hvor han får fokus på børneturneringer og -stævner. I forlængelse af det har vi netop rekrutteret en ny kollega, som skal overtage opgaven med dommerområdet. Vores nye kollega starter den 1. februar.
  • For at fastholde den igangværende indsats på pige- og kvindeområdet har vi i efteråret valgt at ansætte Christian Theilgaard Glud i et deltids barselsvikariat til og med april måned.
  • DBU København arbejder også sammen med de øvrige dele af DBU. Derfor har jeg også brugt tid sammen med direktørerne for de øvrige lokalunioner og DBU. I dette forum har jeg fokus på at afklare samarbejdsfladerne, de fælles indsatser og nationale projekter og søge indsigt i økonomifordelingen til lokalunionerne.
  • Jeg deltager også i DBU Bredde samarbejdsforum sammen med vores politiske repræsentanter. I dette forum er formålet at skabe nye fælles vilkår for samarbejdet mellem lokalunionerne. Jeg har fokus på at understøtte DBU Københavns bestyrelse i forhandlingsprocesserne med de øvrige lokalunioner om en fornyet, stærk og ligeværdig samarbejdsmodel for breddefodbolden.
  • I november måned havde jeg også fornøjelsen af at møde en række fodboldledere på den årlige rejse med DBU Københavns formandsklub. Det var en god anledning til at få indblik i de gode relationer mellem formændene og viljen til at vidensdele med hinanden.
  • Vi i administrationen er også godt i gang med forberedelserne til det kommende repræsentantskabsmøde 26. februar i Parken, hvor jeg glæder mig til at se mange klubber repræsenteret.

Et kig ind i det kommende år

DBU København er stadig et nyt landskab for mig med veje, skråninger, bjergtinder og kringlede stier, jeg skal lære at kende og bevæge mig sikkert over og igennem. Derfor byder 2024 på mere dialog, aktiv lytning og nye indsigter fra de højder, hvor jeg kan danne mig et overblik over landskabet. Et vigtigt grundlag for indsigt i hele DBU København er at møde jer. Mit sigte er derfor også at komme ud i landskabet og møde flere klubber i løbet af året der kommer. 

Der er så stærke kræfter på spil, der skaber grundlæggende livsglæde for alle, som deltager og bidrager. Tabita Sonne-Dalsø, direktør

Det er vigtigt for mig, at vi får en klar fortælling om, hvem DBU København er og hvilke ambitioner vi har for vores virke. Derfor skal de første indledende skridt med strategiske drøftelser i DBU Københavns bestyrelse følges op, så vi får etableret en tydelig retning for DBU København. Nogle af de forhold jeg ser og hører et behov for at styrke i det kommende år, er bl.a.: tættere samspil mellem DBU København og klubbernes egne ’administrative’ medarbejdere, udvikle vores fodboldtilbud til børn, fleksible fodboldturneringer for udvalgte målgrupper og differentiere den klubrådgivning vi tilbyder jer i de forskellige typer af klubber. De prioriteringer skal drøftes i bestyrelsen, og det vil også være væsentligt, at klubberne får mulighed for at være med til at skabe den retning, der skal forme DBU København i de kommende år.

Jeg vil også fortsætte indsatsen med at få administrationen til at svinge mere i takt. Vi skal have et højt fagligt niveau og et stærkt servicegen, så vi på bedste vis kan varetage klubbernes interesser og yde en optimal service i alle led af organisationen.

Jeg ser frem til samarbejdet i 2024 – rigtig godt nytår til alle.

Bedste hilsner

Tabita Sonne-Dalsø
Direktør
DBU København