Fodboldklubberne i DBU Københavns område går forrest, når man ser på medlemsudviklingen i dansk fodbold. Samlet set viser de nye tal en medlemsfremgang på 2.866 flere fodboldspillere, så DBU Københavns medlemstal nu lyder på hele 56.129 fodboldspillere mod 53.236 ved sidste DIF-medlemsregistrering.

Det er særligt børn og unge, som søger fodboldens fællesskaber. Således er 2.976 flere børn og unge medlem af en fodboldklub i 2023, men mest bemærkelsesværdigt er det, at det særligt er de unge i alderen 13-18 år, som fastholdes eller vælger fodbolden til. På drengesiden er der en vækst på 12.9 % for denne aldersgruppe mens væksten på pigesiden er på hele 23 %. De mindste fødder fortsætter også med at finde ind i klubberne. Både på drenge- og pigesiden er der markant medlemsfremgang blandt de 0-6-årige, hvor DBU København samlet set kan registrere en fremgang på 10.1 %. En rigtig positiv udvikling når det netop er børn og unge, som både klubber og DBU København gør en ekstra indsats for at tiltrække og fastholde.

Vi er stolte over at klubberne formår at skabe fremgang i de aldersgrupper, som traditionelt set er nogle af de vanskeligste i forhold til rekruttering og fastholdelse. DBU København har i mange år afsat økonomiske ressourcer og arbejdet målrettet med pige- og kvindefodbolden, hvor vores lokale arbejdsgruppe har gjort en ihærdig indsats for at styrke samarbejde og vidensdeling mellem klubberne. Det er glædeligt, at vi nu ser resultatet af den satsning. Flemming Jensen, formand DBU København

Vi er ikke i mål
Den fortsatte medlemsvækst blandt børn og unge sker på trods af at flere klubber har ventelister. Derfor ser DBU Københavns formand Flemming Jensen også gode muligheder for at øge medlemstallene i de kommende år, hvis kommunerne understøtter foreningerne og sikrer flere og bedre faciliteter til fodboldklubberne.

- Vi har et fantastisk fundament, men jeg ser fortsat geografiske områder i København, hvor der er et stort potentiale for vækst, hvis både kommuner og DBU København understøtter og hjælper foreningerne, forklarer Flemming Jensen.

Et kig på DBU Københavns medlemsudvikling over tid indikerer, at der fortsat er potentiale for medlemsvækst. Siden 2013 er medlemstallene vokset eksplosivt således, at 19.893 flere spiller fodbold i dag end for 10 år siden. 

En anden interessant og markant udvikling er at de store foreninger fortsat vokser. Antallet af spillere i klubber med +1000 medlemmer er nu 36.882 medlemmer, hvilket svarer til knap 66 % af det samlede medlemstal. 

Stagnering i seniorfodbolden
Den imponerende medlemsfremgang blandt børn og unge slår ikke igennem på seniorsiden, hvor der er stagnering eller små tilbagegange i de forskellige aldersgrupper. Samlet går seniorfodbolden for 19 til 59-årige tilbage med 173 medlemmer. Til gengæld er der en lille medlemsvækst blandt de ældste fodboldspillere fra +60 og op efter.

 

Overblik over medlemstal fordelt på alder og køn

Drenge/Herrer

Alder 0-6 år 7-12 år 13-18 år 19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år +70
2023 5.394 12.600 8.341 5.770 9.299 3.229 809 591
2022 4.964 11.807 7.391 5.778 9.409 3.385 786 572

 

Pige/Kvinder

Alder 0-6 år 7-12 år 13-19 år 19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år 70+
2023 1.135 3.087 2.243 1.150 1.759 576 71 36
2022 965 2.853 1.823 1.115 1.622 596 46 31

 

Anden kønsidentitet

Alder 0-6 år 7-12 år 13-19 år 19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år 70+
2023 0 0 12 22 11 0 0 0

20 største klubber i DBU København

 

BK Skjold 3.508
Kjøbenhavns Boldklub 2.809
B93 2.357
FB 2.324
NB United 2.132
FA2000 2.117
HIK Fodbold 1.927
Hvidovre IF 1.738
Fremad Valby 1.576
Sundby BK 1.440
Østerbro IF 1.440
Boldklubben Union 1.415
Boldklubben Vestia 1.412
B1908 1.390
Vanløse IF 1.360
GVI 1.342
Boldklubben Hellas 1.209
Dragør BK 1.118
B1903 1.115
AB Tårnby 1.079