Indsigelser

Indsigelser mod indplaceringer i seniorrækkerne skal være DBU København i hænde senest:

mandag den 20. november 2023 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.

Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.

Offentliggørelse af turneringsprogram forventes senest fredag den 16. februar 2024.