Bestyrelsen i DBU København har et stort ønske for fremtiden om at blive en stærk samarbejdspartner til de mange små, mellemstore og store klubber i DBU København.

DBU København skal være en professionel og relevant samarbejdspartner for alle klubber og andre relevante aktører, og skal både nu og i fremtiden være med i udviklingen på mange politiske arenaer. I den forbindelse ønsker vi at højne vores kompetencer som lokalunion og ændrer derfor stillingen i DBU Københavns administration fra administrationschef til en direktørstilling.

 - Vi ønsker en direktør i DBU København, da den politiske fodbolddagsorden har ændret sig de seneste år, og bliver mere og mere kompleks. Det er ikke længere tilstrækkeligt af administrere DBU København, men kræver tiltagende politisk og strategisk viden på mange niveauer. En enig bestyrelse har vurderet, at der er behov for forandringer i DBU Københavns organisation for at kunne begå sig i den politiske verden både nu og i fremtiden. Vi skal kunne navigere mellem politiske, strategiske og taktiske niveauer – både i idrætten og på kommunalt niveau, siger DBU Københavns bestyrelsesformand Flemming Jensen.

Grundet denne organisationsændring har vi aftalt med administrationschef Jan Kristensen at han stopper ved udgangen af maj 2023, når han har overleveret sine opgaver. Bestyrelsen vil gerne på hele DBU Københavns vegne sige Jan en stor tak for de mange år i lokalunionen og de mange timer og kræfter, der er lagt i lokalunionen og dansk fodbold. DBU København går snarest i gang med at finde en direktør til den nye stilling.

Kontakt

Ved spørgsmål omkring fodboldfaglige emner henvises til DBU Københavns formand Flemming Jensen, flje@dbukoebenhavn.dk

Ved spørgsmål til pressemeddelelsen henvises til DBU Københavns næstformand Jette Kragh, jekr@dbukoebenhavn.dk