DBU København skal fremover afvikle børneturneringen på en ny og anderledes måde, som både skal tilgodese børneholdene og de klubber, der står med afviklingsansvaret.

DBU Københavns børneudvalg er blandt andet optaget af, at de nye stævneformer skal fremme en større fleksibilitet. Der bliver fremover mulighed for at tilmelde hold helt op til 14 dage før afviklingsdagen, og som noget nyt sondres der ikke længere mellem drenge- og pigehold, ligesom det fremover er tilladt at deltage med blandede hold i U5 og U6-rækkerne.

Arbejdet med at videreudvikle på stævneformen i børnefodbolden tager blandt andet afsæt i DBU’s børnestrategi og anbefalinger fra DBU Børnefodbold. Opgaven er forankret i DBU Københavns børneudvalg, men har afsæt i bestyrelsens klare ønske om at udvikle og prioritere børneturneringerne, så produktet bliver en bedre oplevelse for både spillere, forældre, frivillige og afviklingsklubber.

I bestyrelsen har vi længe haft et ønske om at udvikle på vores events og give afviklingsklubberne et større råderum, så vi får skabt nogle sjovere og mere fleksible stævnedage. Vi tror på, at vi i fællesskab kan løfte børneturneringen til et nyt niveau i samarbejde med de mange ressourcestærke klubber i DBU Københavns område Tobias Ilum, formand for DBU Københavns børneudvalg.

Højere deltagerpris skal styrke incitament hos afviklingsklubberne

De nye stævneformer skal kunne noget mere og andet end blot at være 3 kampe og så hjem igen. Der skal være fokus på rammerne og indholdet, så stævneoplevelsen forbedres. DBU København vil derfor indgå konkrete samarbejdsaftaler, som forpligter afviklingsklubberne til at tage større ansvar og sikre at de efterlever DBU’s børnesyn. DBU Københavns bestyrelse har således besluttet, at stævnegebyret stiger til kr. 200,-pr. hold pr. stævne fra efteråret 2023. Til gengæld får samarbejdsklubben kr. 100,- pr. tilmeldte hold, for at tage større ansvar for afviklingen og leve op til forskellige forpligtelser. DBU København vil til en start forsøge at lave samarbejder med fem afviklingsklubber i efteråret 2023, som skal stå for planlægning og afvikling i samarbejde med DBU Københavns turneringsafdeling.

For at mindske antallet af afbud til børnestævnerne indføres der fremover tilmelding til hver enkelt stævne. DBU Københavns børneudvalg håber, at det aktive tilvalg i forbindelse med hver enkelt stævne giver større fleksibilitet, fordi holdene selv bestemmer, hvor mange stævner de har lyst og mulighed for at deltage i.

-Vi skal være klar til at afprøve de nye stævneformer og udvikle på konceptet i løbet af efteråret 2023. Der vil givetvis komme justeringer undervejs, men for os er det afgørende at sende et signal til både klubber og medlemmer om at vi prioriterer børnefodbolden i DBU København og ønsker fleksibel stævneform, hvor alle kan deltage, siger Tobias Ilum.

Tilmelding sker i KlubOffice. 

Hvad er DBU's børnesyn?

DBU’s nye Børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter inspireret dels af FN Børnekonventionen og dels af et EU-baseret forskningsprojekt kaldet ICoachKids. Hvor FN’s børnekonvention beskriver barnets grundlæggende rettigheder som menneske, er børneløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sammenhænge.

Børnesynet er tænkt til at bidrage til at skabe en stærk kultur og bringe aktørerne i børnefodbolden sammen. Skabe en kultur der sikrer en fælles forståelse, sikrer sammenhængskraft og fælles retning i dansk børnefodbold med børnenes ret i centrum.

DBU Københavns Børneudvalg

Tobias Ilum (formand)

 

BK Vestia

Cecilie Blume Sjøgren

 

 

DBU Københavns administration

Franz Dupont

 

KB

Lise Leonhard Hjorth

Jægersborg BK

Morten Stokholm

 

BK Hellas

Tobias Halbro

 

Brønshøj BK

Nanna Birch

 

Nørrebro United

Simone Deisting Skejø

-

Martin Sørensen

 

Rebæk IF