Et af formålene med strategiseminaret var at dele faglighed og komme med input til en fælles retning for DBU København i 2023 og fremover.

Projekter og idéer blev diskuteret og prioriteret i grupper, og ved fremlæggelsen blev det slået fast, at det er interesservaretagelse af klubbernes behov, som er den fælles retning og DBU Københavns hovedformål.

Dog er der mange forskellige interesser, man kan fokusere på, og lige så mange veje at gå indenfor de respektive områder.

Inddragelse af klubbernes ønsker og behov i dette arbejde har høj prioritet hos bestyrelsen. Derfor føres dialogen med klubberne også på flere platforme, blandt andet ved fysiske møder, i formandsklubben, på sociale medier, og i administrationen, hvor berøringsfladen med klubfolk er en del af den daglige drift.

Kendskabet til klubbernes reelle behov og ønsker er en løbende prioritet, og i løbet af 2023 vil DBU København tage flere initiativer til indsamling af data.

Et andet formål med dagen var at skabe sammenhængskraft mellem bestyrelse og administration. Og der må man glædeligt påpege, at på grund af det store fremmøde og konstruktive dialog i grupper og plenum, tog bestyrelse og administration et stort skridt tættere på hinanden.

Der arbejdes nu videre i DBU Københavns udviklingsafdeling og i bestyrelsen i forhold til de input og drøftelser, der var på dagen.

Strategiområder for DBU København

Strategiseminar Januar 2023 2 Hotel Scandic ved Den Blå Planet lagde behagelige og fleksible rammer til seminariet, der varede hele lørdagen.
Strategiseminar Januar 2023 3 Stort fremmøde og god debat styrkede sammenhængskraften mellem bestyrelse og administration.