Det kan være vanskeligt at finde rundt i de forskellige principper for fordeling af faciliteter og gebyrer i Københavns Kommune. Derfor havde DBU København inviteret alle klubber til dialogmøde i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen mandag den 4. december. 

DBU København og de københavnske klubber har løbende rejst en kritik af gebyrer på idrætsfaciliteter og det administrative tunge bookingsystem, som klubberne skal benytte, når de booker baner på de københavnske fodboldanlæg.  

Derfor var det ikke overraskende, at der var et talstærkt fremmøde på Københavns Rådhus, hvor kontorchef i Kultur- og Fritidsforvaltningen Rikke Lauritzen lyttede til klubberne og forklarede principperne bag forvaltningens arbejde med de politisk besluttede regler for området. 

 – Det var et oplysende møde, hvor vi fik opklaret nogle misforståelser, men hvis vi vil ændre regler og principper, så skal vi have beslutningstagerne (red:medlemmer fra borgerrepræsentationen) med. Men når det er sagt, så er det altid godt med dialog og udveksling af synspunkter, fortæller Jeanne Huusfeldt, som er formand i CIK Fodbold.

Nedenfor har vi samlet en oversigt over gebyrmodellen i Københavns Kommune, frister for ansøgning af faciliteter samt retningslinjer og principper for fordeling af faciliteter.  

GEBYRMODELLEN

Der er gebyr for brug af alle faciliteter i København.

-Gebyrstørrelsen afhænger af, hvor mange børn- og ungemedlemmer foreningen har. 

-Foreninger med udelukkende voksenmedlemmer vil blive opkrævet fuldt gebyr 

-Foreninger med børn- og ungemedlemmer vil blive opkrævet intet eller reduceret gebyr afhængig af antal bookinger i forhold til antal børn- og ungemedlemmer 

-Størstedelen af gebyrindtægten føres tilbage til området i form af øget medlemstilskud til børn og unge (til foreninger, der i forvejen modtager medlemstilskud) 

Resten af gebyrindtægten benyttes til at nedbringe foreningers lokaleudgifter    

Se de aktuelle gebyr nedenfor

11:11 boldbane 40 kr. pr. time 
8:8 boldbane 20 kr. pr. time 
5:5 eller 3:3 boldbane 10 kr. pr. time 

ANSØGNING OM TIDER

Ordinære ansøgningsrunder hvert andet år 

-Indendørs sæson 2024-26: ansøgningsfrist 1. februar 2024 

-Udendørs sæson 2025-27: ansøgningsfrist 1. november 2024 

-Sommersæsoner: april - oktober 2025 og 2026 

-Vintersæsoner: november – april 2025/26 og 2026/27 

 

RETNINGSLINJER OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF FACILITETER

Grundlæggende kriterier 

 • Der tilsigtes som udgangspunkt en forholdsmæssig tildeling af tider mellem foreninger på baggrund af deres medlemstal.
 • Minimumskrav for antal deltagere (fx min. 12 deltagere i en hal)
 • Aktiviteter hele året prioriteres højere end aktiviteter i en del af året – fx aktiviteter kun i vintersæsonen
 • Aktiviteter som en facilitet er særligt egnet til (fx håndbold i harpikshaller)

Fortrinsret i tidsrum 

 • Børn og unge under 19 år – hverdage kl. 16-20 (primetime)
 • Voksne og ældre – hverdage indtil kl. 16

Prioritering efter målgruppe 

 1. Handicap (hvor aktiviteten stiller særlige krav til faciliteten)
 2. Børn og unge under 19 år (dog ligestillede med voksne uden for primetime)
 3. Aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning)
 4. Eliteidræt (Team Copenhagen)
 5. Voksne i foreninger med børn og unge under 19 år (den hele forening)
 6. Rene voksenforeninger
 7. Paraplyorganisationer
 8. Foreninger/projekter der er støttet af KK – ikke folkeoplysende

Kriterier ved ligestillede ansøgere 

Nærhed, helhed, tidligere brugere 

Forældet bookingsystem 
Et af de områder, som frustrerer klubberne, vedrører bookingsystemet, som klubbernes frivillige bruger rigtig mange timer på at administrere. Her var der en positiv melding fra forvaltningen, som arbejder på udviklingen af et nyt og tidssvarende bookingsystem, der kan lette nogle af de administrative byrder, som klubberne oplever. Her forventer forvaltningen at have en udbyder på plads efter nytår, så udviklingen af et nyt system kan igangsættes. Derudover var forvaltningen lydhør i forhold til at undersøge, hvorfor nogle aktører indenfor voksenidrætten har råderet over banetider i primetime.


Flere dialogmøder i 2024
 
DBU Københavns formand Flemming Jensen fremhævede vigtigheden af en kvalificeret dialog mellem DBU København, foreninger og forvaltningen. 

Det er nemt at kritisere og pege fingre ad hinanden, men jeg tror ikke det flytter ret meget, for mange af de her ting er politisk besluttede og skal tages i et andet forum. Jeg tror til gengæld det er vigtigt med konstruktive drøftelser og fra DBU Københavns side, vil vi nu arbejde videre med de input vi har fået fra både klubber og forvaltningen Flemming Jensen, formand DBU København

DBU København vil arbejde på at sætte flere dialogmøder i kalenderen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2024. 

IMG 6463 23 københavnske klubber deltog på dialogmødet, som blev afholdt i Hovedkassen på Københavns Rådhus.