Der er gået et år siden borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog scenarie Y  som forslag til en udbygning af idrætsfaciliteterne i Valby Idrætspark. I mellemtiden har en række toneangivende foreninger i Valby inviteret alle idrætterne i området til et samarbejde om en videreudvikling af scenarie Y, da de ikke mener, forslaget er ambitiøst nok. 

”Scenarie-Y er et fint bud på en udvikling af Valby Idrætspark, men det er for fragmenteret og økonomien er for usikker. Vi ønsker ikke at leve i byggerod de næste 15-20 år, men vil gerne sørge for, at projektet kan gennemføres som en helhedsplan med en meget kortere tidshorisont – gerne via en stærkere finansieringskilde”, fortæller Jan Barslev, som er leder af Hafnia Hallen.

Valby Idrætspark Idrætsby Sofiereimer 2023 10 Steen Pedersen - formand i Fremad Valby, Jan Barslev - leder af Hafnia Hallen og Morten Reinholdt Boelskifte - formand i Boldklubben Frem, er nogle af trækplastrene i det brede foreningssamarbejde.

IdrætsByen er en videreudvikling af scenarie Y
DIF, DBU København og DGI Storkøbenhavn er blot nogle af de mange aktører, der har arbejdet i kulissen med forslaget IdrætsByen - en visionsskitse for Valby Idrætspark. Der er afholdt workshops,  og vil i fremtiden blive afholdt flere, så foreningerne og andre aktører inddrages mest muligt med deres ønsker og behov i en  samlet helhedsplan.

”Vi vil gerne skabe et helt nyt miljø herude. Jo bedre omgivelser vi kan få, jo bedre forhold giver det, og det kommer i sidste ende til at påvirke alle brugerne, de unge mennesker og deres lyst til at komme herude og dyrke sport”, siger Morten Reinholdt Boelskifte, som er formand i BK Frem.

Valby Idrætspark Idrætsby Sofiereimer 2023 Et trøstesløst kig over mod Valby Hallen.

Visionsskitsen er udarbejdet i samarbejde med AP-pension og COBE-arkitekter og fastholder grænserne mod det grønne, som allerede er fastlagt af Københavns Kommune. Sammenslutningen af foreninger ønsker ikke at ændre på de vedtagne grænsedragninger, men flytter gerne på indholdet og skruer op for ambitionerne i forhold til scenarie Y.

”Vi kalder visionsskitsen for IdrætsByen, da vi lægger vægt på at få en sammenhængende bydel, hvor elementerne placeres rigtig i forhold til hinanden, så der bliver et godt, trygt og aktivt liv i området”, forklarer Jan Barslev.

IdrætsByen indeholder blandt andet forslag til idrætsklynger, der giver driftsfordele og kan samle nye funktioner som café og omklædning. Der er kigget på støjbelastning, Valbyparken som nabo, fællesklubhus, etablering af boliger, økonomi og kommunale dagsordener.

”Det vil være fantastisk at få opgraderet hele Valby idrætspark. Her tænker jeg også på infrastrukturen, adgangsvejene og trafiksikkerheden. Det betyder rigtig meget for os. Jeg tror også, at brugerne forventer noget mere af et moderne idrætsanlæg, end det vi kan tilbyde i dag. Der er jo ikke sket noget radikalt herude gennem alle årene, udover Hafnia hallen, men som helhed trænger vi virkelig til at få opgraderet området, siger Steen Pedersen, formand i Fremad Valby.

3 Klubformænd 3 Carsten Grønmann - formand Ajax København, Jesper Dyjak - formand Valby Boldklub og Morten Reynhard - repræsentant fra Københavns Hockeyklub er også aktive i sammenslutningen af foreninger.

BK Frem ønsker et nyt klubhus på solsiden
Foreningernes mantra lyder: Ingen foreninger skal stilles dårligere, mange vil blive stillet bedre.

Men repræsentanter fra foreningsfællesskabet ved godt, at nogle idrætter kun vil få det lidt bedre, mens andre vil opleve væsentlige forbedringer. De mener dog ikke, debatten har været præget af særinteresser, men tværtimod god kommunikation, stor interesse og bred enighed om at IdrætsByen kommer alle foreningerne til gode.  

To af de klubber som allerede har velfungerende klubhuse og ligger i et område af Valby Idrætspark, hvor der ikke skal ske så meget – ifølge planerne - er Valby Boldklub og Fremad Valby. Til gengæld kan BK Frem se frem til et nyt klubhus på solsiden. Klubhuset er både med i scenarie Y og i visionsskitsen for IdrætsByen.

”I den hel brede forstand er der samhørighed omkring det hele i forhold til en samling af de forskellige klubhuse, så vi ligger tættere på hinanden og får mere med hinanden at gøre. Helt egoistisk set vil vi rigtig gerne have en ny tribune på den anden side af hovedtribunen, hvor vi så får et klubhus inde bagved. Det er vores største ønske”, fortæller Morten Reinholdt Boelskifte fra BK Frem.

 

Valby Idrætspark Idrætsby Sofiereimer 2023 24 Boldklubben FREM´s nuværende klubhus er bygget i 1942
”Vi ønsker en samlet Idræts by, hvor idrætsfaciliteterne drives med gæsterne i centrum, foreningerne, kommunale institutioner og alle andre Københavnere. Så vi kan få endnu flere aktive og støtte op omkring de frivillige i foreningslivet. Jan Barslev, leder af Hafnia Hallen

Pensionsselskabet skal sikre helhedsplanen – også økonomisk
En udvikling af Valby Idrætspark med opgradering af idrætsfaciliteterne vil kræve betydelige investeringer, som Københavns Kommune vanskeligt vil kunne finansiere inden for en overskuelig årrække på grund af beløbets størrelse (tæt på en milliard) og anlægsrammen.

Foreningsfællesskabets vision indeholder derfor også et ønske om at samarbejde med én stor, kompetent og troværdig aktør i form af en ekstern invester, der kan løfte udviklingen, herunder sikre en optimal anlægsøkonomi i hele forløbet, og dermed skabe tryghed for foreningerne og de frivillige ledere. De har derfor indledt et samarbejde med AP Pension.

”Vi er nødt til at have en langsigtet samarbejdspartner. I scenarie Y er der erhverv med, men nu har vi også tænkt boliger ind, der hvor den blå hockeybane ligger, fordi det kan tilvejebringe mere økonomi, hvilket igen betyder flere penge til idrætsfaciliteter. Pensionskassen kan garantere, at alle pengene er til stede og undgår at blive afhængige af et politisk forlig om fem år, for at få bevilget næste etape, påpeger Jan Barslev, leder af Hafnia Hallen.

Valby Idrætspark Idrætsby Sofiereimer 2023 16 Fremad Valbys klubhus til højre og kunstbanen til venstre.

De små foreninger får et fællesklubhus
I scenarie Y og visionsskitsen indgår også et nyt fællesklubhus for de mindre foreninger. Flere af de små fodboldklubber og en masse andre idrætter benytter i dag Valby Idrætspark. De skal fremover have et samlingssted, hvor de kan dyrke det sociale fællesskab.

”Ideen med et fællesklubhus er primært opstået omkring de små fodboldklubber herude, og det er med i planen. I dag har de ikke noget sted at gå hen og drikke en sodavand eller en øl efter en kamp. Den mulighed vil vi gerne give dem, så vi får skabt nogle stærkere klubmiljøer blandt alle idrætter herude, siger Steen Pedersen, som er formand i Fremad Valby.

Nogle af de idrætter der kan få glæde af et fællessklubhus er blandt andet: Københavns Hockeyklub, Copenhagen Floorball, Copenhagen Beachvolley, Copenhagen Futsal, Boldklubben Frederiksholm Sydhavnen, Politiets Idrætsforening fodbold, FC Culpa fodbold, Valby Royals, Copenhagen Raptors, FC Udfordringen og mange flere.

Valby Idrætspark Idrætsby Sofiereimer 2023 26 Udsigt til efterskolen Kies´ boliger, med Julius Andersens vej lige bag hækken. Billedet er taget fra plænen foran Boldklubben Frem´s klubhus.
”Der er virkelig håb i det, og håbet er også at det forhåbentlig ikke tager for lang tid at få det op at stå, for der har været mange initiativer herude, der har taget rigtig lang tid, inden det er kommet på plads. Morten Reinholdt Boelskifte, formand i BK Frem.

Foreningsfællesskabet ønsker et partnerskab med Københavns Kommune
Politisk er der ikke taget stilling til noget endnu. Der er imidlertid ført samtaler med toneangivende politikere, som ikke er afvisende overfor foreningsfællesskabets visioner for IdrætsByen.  

Der er virkelig håb i det, og håbet er også at det forhåbentlig ikke tager for lang tid at få det op at stå, for der har været mange initiativer herude, der har taget rigtig lang tid, inden det er kommet på plads, siger Morten Reinholdt Boelskifte, som er formand i BK Frem.

Både inde- og udendørsidrætterne er enige om, at der er behov for en samlet plan, som ikke er afhængig af politiske budgetforlig de næste 10-15 år.

”Vi ønsker en samlet Idræts by, hvor idrætsfaciliteterne drives med gæsterne i centrum, foreningerne, kommunale institutioner og alle andre Københavnere. Så vi kan få endnu flere aktive og støtte op omkring de frivillige i foreningslivet, afslutter Jan Barslev.

Valby Idrætspark Idrætsby Sofiereimer 2023 13 Bagsiden af Stadion tribunen på Julius Andersens vej