Strategigruppens arbejde tager form, og man er snart klar til at formulere det første udkast.

Grundlaget for strategien tager udgangspunkt i information, undersøgelser og forskning i de unges liv og kultur. Derudover kommer involveringen af de unge selv - både dem, der spiller fodbold i dag, og dem, der har valgt fodbolden fra. I foråret 2023 vil man blandt andet nedsætte et UNGELAB, som skal give "unge øjne" på projektet, og sikre involvering og kvalificering på sigt. 

Strategigruppen

Strategigruppen inkluderer 8 interne og eksterne eksperter. I gruppen kan du blandt andet møde Jens Nybo Larsen fra DBU's ungdomsudvalg og Stine Frydendal, der bl.a. forsker i ungdoms- og idrætskultur på Københavns Universitet. Find alle medlemmer nederst på siden. 

FÅ ET OVERBLIK OVER STRATEGIPROCESSEN HER

Forår 2022: Medlemsundersøgelse 

DBU Analyse gennemførte en medlemsundersøgelse med indblik i U13-U19’s syn på fodbold, trænere, turneringstilbud og faciliteter. 

Efterår 2022: SWOT-analyse 

Med udgangspunkt i rammesætningen "Dansk ungdomsfodbold skal sikre fastholdelse af flest mulige medlemmer" blev der lavet en SWOT-analyse. Besvarelserne kom fra udvalgte personer med relation til ungdomsfodbolden (medlem af ungdomsudvalg, udvalgsmedlemmer, klubformænd, ansatte i DBU i forskellige funktioner m.v.).

Besvarelserne resulterede i seks arbejdsområder: 

 • Målrettet uddannelse af frivillige trænere og ledere
 • Mangel på fleksibilitet i træningstilbud og turneringsstrukturen
 • Fokus på fællesskab og sammenhold
 • For meget fokus på elitefodbold vs. bredde fodbold
 • Der vil mangle frivillige ledere, forældretrænere og ungetrænere i fremtiden
 • Fodbold skal være for alle, og alle skal føle sig velkomne uanset niveau, køn og sociale faktorer mm. 

Forår 2023: Fokusgruppeinterviews, udkast til ny ungdomsstrategi, etablering af UNGELAB 

Der er blevet afholdt fire ud af seks fokusgruppe interviews. Formålet med interviewene er at få indblik i de unges oplevelser af fodbold, og få dem til at forholde sig til de seks punkter fra SWOT-analysen. Indtil videre er der afholdt interviews med fire grupper, som spiller fodbold i dag, og der planlægges to interviews med grupper af unge, som ikke spiller fodbold længere. 

Indtil videre har man identificeret syv temaer: 

 • Fodbold bør være for alle
 • Fokus på de selvvalgte venskaber i klubben med en fælles passion for fodbold
 • Prioritering af fodbold i faste turneringsstrukturer, så unge kan planlægge deres hverdag ud fra et fastlagt program for træning og kamp 
 • Sårbarhed omkring efterskoleårene
 • Klubbens ansvar for ungdomsfodbolden
 • Den optimale træner og træning
 • Seriøs fodbold for sjov

I april estimeres første udkast for rapport og ungdomsstrategi at være klar til at blive fremlagt for yderligere kvalificering. 

I maj/ juni etableres et UNGELAB med henblik på at involvere de unge i projektet. Her ønsker man at fastholde det unge perspektiv i ungdomsstrategien gennem de unge selv, og dermed en bedre kvalificering på sigt. 

Efterår 2023: Høringer og godkendelse af ny ungdomsstrategi 

Der vil blive afholdt høringer via fysiske dialogmøder og webinarer, hvorefter justeringer og rettelser laves. 

I november stiler man efter at få den nye ungdomsstrategi godkendt, så den er klar til implementering i primo 2024. 

Primo 2024: Ungdomsstrategi forventet klar til implementering 

Strategigruppens medlemmer

Edin Hajder, Projektledelse, DBU Jylland

Mathias Foldgast, Projektledelse, DBU Sjælland

Morten Bendix Nielsen, Proceskonsulent og projektledelse, DBU

Annette Westermann, National Projektleder, Bredde pige- og kvindefodbold, DBU Bredde

Stine Frydendal, Forsker – Idræt, individ & samfund, Københavns Universitet

Andreas Rasch-Christensen, Forsknings- og udviklingschef VIA UC

Christian Theilgaard, Idrætspædagog og klubrepræsentant for pigefodbold

Jens Erik Nybo Larsen, Klubrepræsentant og formand for DBU Sjællands Ungdomsudvalg og medlem i DBU’s ungdomsudvalg