Hvordan ser fremtidens børnestævner ud? Hvad skal DBU Københavns rolle være i heri? Er der store børneklubber i DBU København, der gerne vil spille en større eller anden rolle i børnestævnerne end klubberne traditionelt gør i dag? Det var nogle af de spørgsmål som en række klubber fik lejlighed til at diskutere på et klubmøde i Nørrebro United på baggrund af DBU Københavns ambitioner om at gentænke måden, vi afvikler børnestævner på.

DBU Københavns børneudvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der allerede er i gang med at kigge ind i, hvordan man kan lave bedre børnestævner i DBU København. Håbet er at de nye stævneformer allerede kan afprøves efter sommerferien 2023.

Klubberne skal involveres i planlægning og afvikling

Der kigges både på afvikling og indhold, og hvordan DBU København kan gøre det nemmere for de klubber, som er værtsklubber. Arbejdsgruppen har også blikket rettet mod nye nationale spilleregler, fodboldloven og regler for kampafvikling. Målet er at se på, hvordan en anderledes rammesætning og nye spilleregler kan tilgodese et anderledes fokus på fx:

  • Væk med niveaudeling med mulighed for at samle nybegyndere
  • Hvordan DBU’s børnesyn kan understøtte den gode stævneoplevelse i praksis
  • Stævner for børn uanset køn
  • Positiv og støttende forældreadfærd

Flere klubber tilkendegav desuden, at de ser et behov for ændringer, så der bliver bedre styr på det organisatoriske og den rette matching. Her lægges der bl.a. op til større klubinvolvering, hvis det står til DBU Københavns formand Flemming Jensen.

Jeg har stor tiltro til, at klubberne er de bedste til at afvikle børnestævnerne, men måske der skal følge mere økonomi med, så de får et større råderum i forhold til planlægning og afvikling af stævner i fremtiden. Vi vil gerne give børnene oplevelser og varige minder, og det kan vi gøre gennem attraktive stævnedag, som kan afvikles som kan afvikles af de mest ressourcestærke klubber. Flemming Jensen, formand DBU København

Styrkelse af samarbejde og netværk

De mange input fra mødet skal nu behandles i DBU Københavns børneudvalg, som gerne tager imod input fra de københavnske klubber.

De mange klubber kom også med deres syn på, hvordan DBU København generelt kan fremme børnefodbolden i fremtiden. Her blev der bl.a. lagt vægt på at DBU København i endnu højere grad kan facilitere netværk mellem børneklubberne, arrangere flere kortvarige uddannelsestilbud rettet mod de frivillige og fortsat fokusere på fleksible aktivitetstilbud og projekter, som tager højde for at klubberne under DBU København er meget forskellige.

DBU København vil i 2023 indkalde til flere møder om børnefodboldens udvikling. Evt. spørgsmål eller input til kan løbende sendes til DBU Københavns børneudvalg ved Cecilie Blume Sjøgren, cebs@dbukoebenhavn.dk

Se DBU Københavns børneudvalget.