Ørestad IF´s klubchef Henrik Paulsen og sportslig leder René Christiansen har i løbet af sommeren arbejdet intenst på at opfylde alle DBU’s krav og indsatsområder med henblik på at blive DBU Børneklub. Det var derfor med stor glæde, at man i Ørestad IF mandag den 12. september 2022 modtog meddelelsen om, at DBU København nu har godkendt klubben som officiel DBU Børneklub. Prioriteringen af børnefodbolden skal ikke kun skabe bedre og dygtigere fodboldspillere i klubben. Den skal også skabe gladere og sundere børn.

 – Vi har mulighed for at prioritere børnefodbolden i klubben, fordi vi har en fantastisk opbakning fra vores frivillige trænere og ledere på de respektive årgange, som hver dag yder et fremragende stykke arbejde, fortæller René Christiansen, som er sportslig leder i Ørestad IF.

Han ser gode muligheder i forhold til at videreudvikle Ørestad IF, som har oplevet en eksplosiv medlemsvækst. Det har ført til, at klubben har mere end fordoblet antallet af fodboldspillere på bare et enkelt år. I 2021 havde klubben således 417 børnespillere i følge DIFs-medlemstal. 

Vi har et stort medlemspotentiale og der er ingen tvivl om at det nye idrætsanlæg i Ørestad vil være med til at øge kvaliteten omkring fodboldfaciliteterne og børnefodbolden. De nye muligheder fortjener en endnu mere koncentreret og udviklende indsats, hvor børnene er i fokus, og hvor vi samtidig skaber relationer og rammer glæden ved bolden René Christiansen, sportslig leder i Ørestad IF

Ian Hoar, som er børneklubrådgiver i DBU København, ser frem til det videre samarbejde omkring børnefodbolden i Ørestad IF.

 – Vi glæder os meget over Ørestad IF´s prioritering af børnefodbolden, og vi ser frem til samarbejdet. Nu handler det om at understøtte Ørestad i deres udvikling som DBU Børneklub. Med afsæt i DBU’s Børnesyn og børneklubvejledningen vil vi sammen være med til at sikre et godt børnemiljø, forklarer Ian Hoar.

DBU Børneklub

For at blive godkendt som DBU Børneklub forpligter man sig som klub på flere områder:

  • Prioritere børnefodbolden såvel organisatorisk som økonomisk.
  • Tilslutning til og efterlevelse af DBU´s børnesyn.
  • Tilknytning af en kontraktligt forpligtet børneudviklingstræner.
  • Nedskrivning og vedtagelse af en børnepolitik i klubben.

Du kan læse mere om DBU Børneklub her eller kontakte DBU Københavns børneklubrådgiver Ian Hoar på isep@dbukoebenhavn.dk