Fremtidens Trænere er en storstilet indsats, som DBU står bag i samarbejde med Forenet Kredit, der har som målsætning at uddanne 240 flere unge trænere hvert år frem til 2025. Formålet er for altid at ændre og forbedre dansk fodbold, hvor vi tror på, at træneren er nøglen. 

Først og fremmest skal de unge gennemføre både UEFA C1 og UEFA C2-trænerkurserne, inden året er omme, og samtidigt får de unikke oplevelser i form af besøg i både herre- og kvindelandsholdslejrene. Derudover bliver der også oprettet lokale netværksgrupper for de unge nyuddannede trænere, der skal sikre, at alle bliver en del af et socialt fællesskab, som giver dem mulighed for at hygge sig og sparre med ligesindede. 

Her kan du se videoer fra de unge træneres besøg i landsholdslejrene i 2022:

Har din klub en eller flere unge trænere, der skal indstilles til forløbet? 

Nu har fodboldklubber i hele landet mulighed for at indstille deres unge frivillige trænere til uddannelsesforløbet ”Fremtidens Trænere”. Bemærk, at man skal være mellem 13 og 20 år på tidspunktet for UEFA C1 uddannelsen, som forventeligt afvikles i april-maj 2023. Muligheden for at indstille unge trænere udløber onsdag den 1. februar 2023. Herefter udvælges der 240 deltagere over hele landet til at deltage i forløbet i 2023. 

De indstillede trænere forpligter sig gennem indstillingen fra deres klub til at gennemføre hele forløbet, som består af både UEFA C1 og UEFA C2 i løbet af det samme år. 

Hvad kræver det at indstille trænere?

  • Den/de trænere, I indstiller, skal være mellem 13 og 20 år 
  • Indstillede trænere skal være tilknyttet som træner for et hold i jeres klub (det kan både være assistenttrænere og unge trænere, der selv står i spidsen for et hold) 
  • Klubben skal have minimum en tovholder, som er kontaktperson og bindeled mellem DBU og den/de indstillede trænere fra klubben, som er udvalgt til forløbet (hvis en klub eksempelvis indstiller både piger og drenge til forløbet, kan de sagtens have forskellige tovholdere for disse trænere). 

Hvad får deltagerne?

  • UEFA C1 og UEFA C2-trænerkurserne gennemføres indenfor et år 
  • Besøg i både herre- og kvindelandsholdslejren og inspiration fra landstrænerne 
  • Tøjpakke og andre materialer lavet specielt til ”Fremtidens Trænere”
  • Man bliver en del af en gruppe af andre ligesindede unge, der tager både UEFA C1 og UEFA C2-uddannelserne sammen, og som desuden mødes til arrangementer i løbet af året 
  • Man får et lokalt netværk, som kan bruges i mange år fremover 

Fremtidens Trænere er støttet af Forenet Kredit, og derfor koster det kun 875 kr. pr. træner at deltage i forløbet.  

Der er kun 240 pladser på forløbet hvert år, og derfor kan man ikke være sikker på at blive udvalgt. Udvælgelsen af trænere, vil ske ud fra antallet af indstillede trænere, et ønske om stor geografisk spredning samt en ambition om en ligelig kønsfordeling. 

Deadline for indstilling af trænere til deltagelse i 2023 er onsdag den 1. februar 2023.   

Efter planen vil tovholderne i klubberne inden for 2 uger efter fristens udløb få information om, hvorvidt de indstillede trænere er blevet udvalgt til forløbet.  

Fremtidens Trænere er til i et samarbejde med Forenet Kredit

DBU har indgået en stor partnerskabsaftale med Forenet Kredit, som løber til og med 2025. Heri er der afsat særlige midler til støtte af dansk breddefodbold. Disse midler har muliggjort lanceringen af ’Fremtidens Trænere’. Gennem fokus på trænergerningen, og sammenkoblingen med landshold og landstrænere, skal indsatsen sikre en fordobling af antallet af uddannede, unge trænere og på den måde for altid ændre dansk fodbold.