Enkelte uddannelser skifter navn og bogstav, mens andre får et tidssvarende indholdsløft. Fælles for alle er, at fremadrettet starter alle fodboldtrænere samme sted – om du vil være børnetræner, ungdomstræner, Superligatræner eller landstræner. Dette betyder en mere klar og tydelig uddannelsesvej for kommende fodboldtrænere og flere uddannelsestimer til den enkelte træner under uddannelse.

Det er UEFA, der allerede i 2021 begyndte at justere den europæiske træneruddannelsesstruktur, og hos den ansvarlige for DBU’s træneruddannelse, Kenneth Heiner-Møller, får den nye struktur stor opbakning – blandt andet fordi den er med til at styrke træneruddannelsen og løfte det faglige startniveau for den enkelte træner.

 

Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau Kenneth Heiner-Møller

En tydeligere vej for alle

Hvor fodboldtrænere tidligere havde flere indgangsveje til at opnå trænerlicens, er der nu kun en vej – nemlig at starte på C-niveau. Det er første byggesten på trænervejen uanset ambitioner og målgruppe, du som træner vil arbejde med.

”Den tidligere struktur var lidt rodet, da der var flere veje ind i trænergerningen. Den nye struktur betyder, at man får en tydeligere vej og et større fagligt fundament, når man starter som ny træner, fordi alle starter samme sted. Det betyder også, at vi derfor har måttet revidere de eksisterende uddannelser og tilpasse dem til et højere fagligt niveau. Derfor har hele uddannelsen fået niveaumæssigt løft,” siger Kenneth Heiner-Møller.

Fra dags dato starter træneruddannelsen på UEFA C1 og bygger herefter videre med moduler på UEFA C, UEFA B, UEFA A og UEFA PRO for at opnå UEFA’s højeste trænerlicens. Under både UEFA B og UEFA A er der desuden mulighed for at specialisere sig på ungdomsspillere. Også keepertræneruddannelsen er nu strømlinet med en UEFA GKB og UEFA GKA-licens.

UEFA B1
UEFA B1

UEFA B1

UEFA B1 henvender sig til trænere med UEFA C-licens, eller dig der har gennemført DBU B1 og nu ønsker at tage næste skridt. Med en UEFA B1 bliver du i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på breddeniveau.

UEFA B2
UEFA B2

UEFA B2

Kurset henvender sig til lettere erfarne ungdoms- eller seniortrænere, der ønsker at opnå yderligere kompetencer til brug i trænergerningen. UEFA B2 er sidste trin i DBU´s UEFA godkendte B-træneruddannelse.

Eksamen
Eksamen

Eksamen

UEFA B-eksamen er for dig der har gennemført UEFA B2, DBU B3-træner, T-træner eller UEFA Topplayer kurserne.

UEFA B-Licens
UEFA B-Licens
B

UEFA B-Licens

En UEFA  B-licens er ofte et krav for at træne i en licens klub i DK.

UEFA Youth B
UEFA Youth B

UEFA Youth B

Uddannelsen henvender sig til børne- og ungdomstrænere med UEFA B-licens, der ønsker at specialisere sig i det gode klubmiljø og målrettet træning af børnefodboldspillere fra U11 til U16.

UEFA Youth B-licens
UEFA Youth B-licens
Youth B

UEFA Youth B-licens

Ved fuld deltagelse samt godkendelse af opgave vil du få udstedet en UEFA Youth B-licens, som er gyldig i tre år.

UEFA B2

Målgruppe
Kurset er for dig der har gennemført UEFA B1 eller DBU B2 (før 31. dec. 2021).
Trænere med B-licens fra før 2018 kan tage UEFA B2-kurset som refreshment af deres UEFA B-licens (giver 21 point).

Formål og indhold
Kurset tager udgangspunkt i din hverdag og sigter på at udvide dine trænerkompetencerne både på og uden for banen.

Indholdet på kurset er centreret omkring følgende emner:

  • Gruppe- og holdtræning med udgangspunkt i egen spillestil
  • Praktisk trænergerning
  • Sæsonplanlægning
  • Standardsituationer
  • Talent identifikation
  • Kampanalyse
  • Supervisionsforløb i grupper med andre trænere og jeres trænerudvikler.

Afvikling
UEFA B2 har en samlet varighed på 32* undervisningstimer. Derudover kommer tid til hjemmeopgaver og supervisionsforløb du skal deltage i.

Der er ikke overnatning på kurset.

Undervisning foregår på et hold med maksimalt 12 kursister pr. trænerudvikler. 
Kurset afvikles med 2 + 2* kursusdage over en periode på 12-16 uger. Mellem kursusdagene placeres supervisionerne rundt i kursisternes klubber.

Der er er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis du udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det er ikke muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Efter gennemførelse noterer trænerudvikleren en kort generel vurdering af dine kompetencer som træner.

Det officielle sprog er dansk. 

Klik på linket her får at se programmet for de fire kursusdage: UEFA B2 Program 4 Dage 

Kompetence
Kurset giver dig større kompetencer til at træne ungdoms- og seniorhold på bredde niveau.

Efter gennemførelse af UEFA B2-kurset er du kvalificeret til at tilmelde dig UEFA B-eksamen.

Læs mere om B-eksamen hér

Optagelseskriterier

Du skal have gennemført UEFA B1 (eller DBU B2-træner før 31. dec. 2021)

Pris
Kr. 9.500,-

Prisen dækker forplejning, undervisning og materialer. Kørsel er for egen regning også ved supervisionsforløb.

Tilmelding
Tilmeld dig og se yderligere information om datoer og undervisningssteder via vores kursussøgning på UEFA B2.

Da supervisioner i kursisternes egne klubber er en vigtig del af kurset, anbefaler vi kraftigt, at du tilmelder dig et kursus i rimelig nærhed af din klub. Vi forbeholder os ret til - inden kursuset starter at fratage dig pladsen på holdet, hvis vi vurderer afstanden mellem din klub og kursusstedet er for stor.

Tag udgangspunkt i klub/kursus øst eller vest for Storebælt.

Er du i tvivl, så ring gerne på nummeret herunder.  

OBS!! Du kan tilmelde dig ventelisten på kurser med 0 ledige pladser via mit.dbu.dk

Spørgsmål?

Kontakt uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk

 

Få et interaktivt oveblik over den nye struktur og indholdet af træneruddannelserne ovenfor


Kenneth Heiner-Møller mener, at det aktuelle løft af den europæiske træneruddannelse ikke kun er med til at give et højt fagligt fundament for den enkelte træner, men et generelt løft af fodbolden.

”Vi kan og skal forvente, at kommende trænere er fagligt mere rustet, når de kommer til de forskellige niveauer og licenser. Det vil være naturligt, da de får flere undervisningstimer – teoretisk som praktisk, inden de opnår de forskellige licenser. Den nye struktur ser jeg som en kæmpe gevinst både for den enkelte træner men også for dansk fodbold. Vi får endnu dygtigere trænere, der vil være med til at udvikle fodbolden – både på børne, ungdoms- og eliteniveau,” slutter Heiner-Møller.  

Eneste undtagelse fra ovenstående start på UEFA C1 er, hvis du er nuværende eller tidligere topspiller. Her har UEFA en særlig træneruddannelse, men også her er kravene skærpet som følge af ovenstående. For at tage en Topplayer-træneruddannelse skal du fremadrettet have spillet mere end syv år på kontrakt i den øverste kvinde- eller herreliga på europæisk plan.