På mandag den 28. februar kl. 17:00 samles DBU Københavns repræsentantskab på Hotel Scandic Copenhagen. Det er første repræsentantskabsmøde siden et klart flertal af unionens klubber stemte nej til DBU Bredde reformen og en fusion med de øvrige lokalunioner i Østdanmark. Siden august har den nye bestyrelse arbejdet intensivt med at komme på omgangshøjde med udviklingen i DBU og DBU Bredde med henblik på en modernisering af DBU Bredde i stedet for en reform.

Det lokale arbejde med fodbolden i DBU Københavns område har også fyldt meget for den nye bestyrelse, som blandt mange ting, har haft fokus på det kommunalpolitiske arbejde i alle DBU Københavns kommuner, en ny samarbejdsaftale med DBU Bornholm og udkast til en ny strategi for DBU København frem mod 2025.

I skrivende stund er over 40 klubber tilmeldt repræsentantskabsmødet, og de kan se frem til en kort præsentation af bestyrelsens tanker i forhold til en ny retning. Der skal arbejdes med ”større åbenhed og samarbejde i DBU Bredde”, ”fodboldens rammevilkår”, ”fodbold til flere, flere til fodbold” og endelig skal alle medlemsklubber opleve, at det bliver lettere at være klub.

I bestyrelsen mener vi, at en ny strategi skal afspejle klubbernes behov og særligt de udfordringer som klubberne står over for i 2022. Vi skal fortsætte kampen for flere og bedre facilititer, men også fokusere endnu mere på klubledelse og netværk. I dag er klubberne de største eksperter på mange områder, men det er vigtigt at DBU København kan opsamle erfaringer og sikre vidensdeling. DBU Københavns formand, Flemming Jensen

Bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg

Flemming Jensen (formand), Jan Sørensen og Tobias Ilum er alle indstillet på at modtage genvalg til bestyrelsen. Derudover modtager Jette Kragh fra FA 2000 nyvalg til bestyrelsen. Jette Kragh har i mange år været medlem af DBU Københavns børne- og ungdomsudvalg, og har en civil baggrund indenfor HR og ledelse.

Såfremt alle ovenstående vælges til bestyrelsen vil der fortsat være 1 bestyrelsespost åben, da DBU Københavns bestyrelse skal bestå af mindst 6 medlemmer og højest 9 medlemmer. Alle valg til DBU Københavns bestyrelse gælder almindeligvis for 2 år ad gangen.

Læs mere i årsberetningen

Du kan læse meget mere om DBU Københavns virke og beretninger fra de enkelte udvalg inden repræsentantskabsmødet i DBU Københavns årsberetning 2021 – se nedenfor.

<div style="position:relative;padding-top:max(60%,326px);height:0;width:100%"><iframe sandbox="allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation allow-downloads allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-modals allow-popups-to-escape-sandbox" allowfullscreen="true" style="position:absolute;border:none;width:100%;height:100%;left:0;right:0;top:0;bottom:0;" src="https://e.issuu.com/embed.html?d=410053_dbu_aarsberetning_216x303_150dpi&u=dbukoebenhavn"></iframe></div>