FA 2000 og FB går forrest og bliver de første officielle DBU Børneklubber i DBU Københavns område. De to naboklubber har underskrevet en aftale med DBU København efter et grundigt forarbejde, hvor begge klubber har været igennem en proces med refleksion, dialog og involvering af både ansatte, frivillige og bestyrelse.

I FA 2000 startede man allerede for et år siden med at forberede sig på implementeringen af den nye børnestrategi.

En del af materialet for den nye børnestrategi har været kendt i noget tid, så vi har løbende arbejdet med at tilpasse og udvikle vores børnemiljø efter de nye krav og anbefalinger. Det har været sundt, at få skrevet nogle ting ned, så både de ansatte og bestyrelsen er enige om retningen. Det er gået stærkt i FA 2000 de seneste år med mange nye medlemmer, så for os har DBU Børneklub og hele strategien været et fantastisk afsæt for en intern dialog, siger Jesper Westermann, som er sportslig leder i FA 2000.

Værdifuldt at komme hele vejen rundt 

DBU Københavns børneklubrådgiver Henrik Selch skal hjælpe klubben i den kommende tid, hvor der blandt andet skal fokuseres på klublivet og det sociale liv rundt om fodboldtræningen. Jesper Westermann roser generelt DBU’s børnestrategi og det omfattende arbejde med at indsamle viden og sætte retningen for børnefodboldens udvikling i Danmark. Den holdning er han ikke alene med. I naboklubben FB har processen omkring DBU Børneklub også været en øjenåbner.

 – Det har været en hurtig proces, hvor vi har haft rigtig mange møder på kort tid, for at komme i mål og få formuleret en samlet børnepolitik. Langt de fleste krav opfyldte vi på forhånd, men vi har alligevel haft en masse gode refleksioner, hvor vi har arbejdet til sent ud på aftenen med at gå i detaljer og sætte ord på vores børnemiljø, siger Martin Busk som er administrativ leder i FB.

Og selvom aftalen ikke fører til en revolution i FB, har det været værdifuldt at komme hele vejen rundt om børnemiljøet og få nedskrevet det hele i en samlet politik. 

 – Der er ikke noget, som er kommet bag på os, men jeg vil sige at et område som børns sikkerhed har fyldt meget hos os. Vi har selvfølgelig haft styr på tingene før med børneattester osv., men den her proces har været en kærkommen lejlighed i forhold til at få nedskrevet regler og procedure om et emne, som mange måske har lidt berøringsangst med, forklarer Martin Busk.

Flere klubber på vej

De københavnske klubber har generelt taget godt imod DBU Børneklub, og DBU Københavns børneklubrådgiver Henrik Selch forventer at lukke flere aftaler i den kommende tid. Aktuelt er Vanløse IF, B93, GVI og KB ved at være helt igennem godkendelsesprocessen. Og flere er på vej.

Det er mit indtryk at alle københavnske børnefodboldklubber er uhyre seriøse med at løfte potentialet hos alle børn. FA2000 og Frederiksberg Boldklub er to lysende eksempler herpå. Vi skal først og fremmest have nogle miljøer, som danner sunde og glade børn. Det gør FA 2000 og FB allerede, men med DBU Børneklub bliver de del af et forpligtende fællesskab, hvor vi sammen skaber endnu bedre rammer for leg, kreativitet, begejstring og glæde – på børnenes præmisser og for alle danske børn, forklarer Henrik Selch.  

Nedenfor kan du lytte til seneste udgave af Fodboldmagasinet Øst, hvor Jesper Westermann fra FA 2000 er blandt gæsterne i en udsendelse, som blandt andet handler om DBU Børneklub. 

Du kan også læse mere om FB's arbejde med at blive DBU Børneklub her. 

DBU Børneklub LOGO Rød (1)