Hvert år reguleres omkostningsgodtgørelse for dommere, udviklere og vejledere efter udviklingen i Dansk Statistiks indeks for timefortjenesten for virksomheder og organisationer. I år stiger satsen med 2,6 procent. Alle øvrige kampe, end 90-minutters kampe, reguleres efter den nye sats på 2,6 procent.

Som udgangspunkt medfører minutsatsen, at omkostningsgodtgørelsen for en 90-minutters kamp afviklet i DBU/DBU Bredde vil stige fra 2,81 kr. til 2,89 kr. En sådan stigning medfører, som udgangspunkt, at godtgørelsen for en 90-minutters 11:11 kamp vil stige til 260,31 kroner, hvis indeksreguleringen følges. Dermed vil stigningen overstige Skatterådets skattefri omkostningsgodtgørelse på 250 kroner per kamp (og 500 kroner per dag), og dommeren vil blive beskattet, hvis der dømmes to kampe på samme dag.

Derfor fastsættes reguleringen – i henhold til aftalen mellem DFU og DBU (21-punktserklæringen fra 2013 og udmøntningsnotatet fra 2014) - specifikt for 11:11 kampe af 90-minutters varighed til 250 kr. Det er samme beløb som i 2022, hvilket vil være gældende indtil Skatterådets ramme for omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere eventuelt reguleres.

DBU Bredde opkræver (via lokalunionerne) omkostningsgodtgørelsen fra klubberne på vegne af dommeren, så hele beløbet går videre til dommeren. For at undgå skattepligt af hele beløbet, er det derfor meget væsentligt, at taksten per kamp overholdes.

Se bekendtgørelsen her

 

FAKTA

Om skatteloftet

Det har været kendt længe, at satsen for en 90 minutters kamp har nærmet sig skatteloftet. Derfor rettede DBU allerede i foråret 2021 henvendelse til DIF, som på vegne af alle idrætsdommere i Danmark kontaktede Skatterådet, som fastsætter taksterne for omkostningsgodtgørelse for frivillige herunder idrætsdommere.
Efter Skatterådets møde i november 2021, fik DBU via DIF fået besked om, at Skatterådet havde besluttet, at satsen for idrætsdommere fortsat er 250 kr. pr. kamp/500 kr. pr. dag.

Om 21-punktserklæringen og udmøntningsnotatet
I 21-punktserklæringen fra 5. april 2013, som sætter rammerne for samarbejdet mellem DFU og DBU er der anført: ” Dommernes, udviklernes m.fl. skattefri omkostningsgodtgørelse indeksreguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønudvikling for privat ansatte indtil det til enhver tid gældende skattefri loft nås”.
Spillereglerne for reguleringen er yderligere uddybet i det såkaldte Udmøntningsnotat fra 2014, som er underskrevet af såvel DFU som af DBU Breddes lokalunioner. I dette notat beskrives bl.a., hvad der skal ske, hvis skatteloftet nås:

”Satsen for omkostningsgodtgørelsen vil i 2014 være 218 kr. jf. 21-punkts erklæringen. Fra 2015 indeks reguleres denne jf. 21-punkts erklæringen. Hvis denne regulering på et tidspunkt bevirker, at det gældende skatteloft nås, står satsen stille, indtil SKAT (Skattestyrelsen red.) eventuelt måtte i ændre loftet. Når SKAT (Skattestyrelsen red.) ændrer loftet, indeksreguleres satsen for omkostningsgodtgørelsen pr år, der har været stilstand. Ved negativ udvikling i indekset sættes satsen for omkostningsgodtgørelse ikke ned, men reguleringssatsen for det pågældende år sættes til 0. Hvis den negative udvikling i indekset opstår i en periode, hvor skatteloftet har bevirket, at satsen for omkostningsgodtgørelse står stille, beregnes satsen for omkostningsgodtgørelse ikke til at være negativ for det pågældende år, men sættes til 0. Skulle udviklingen i indekset være positiv i år 2 efter at have været negativ i år 1. Slår hele den positive udvikling igennem i beregningen for år 2, udviklingen i år 1 modregnes således ikke.”