Flemming Jensen, formand

Hvad er din baggrund?
Formand i Nørrebro United.
Medlem af Folkeoplysningsudvalget i København.

Motivation for at træde ind i DBU Københavns bestyrelse?

 • Styrke vilkårene for fodboldklubberne i DBU København.
 • Få endnu flere til at blive en aktiv del af fodbolden i DBU København.
 • Fodboldklubberne skal være en afgørende del af hovedstadsområdets velfærdssamfund, så vi sikrer den politiske prioritering som fodboldklubbernes kæmpe potentiale berettiger til.

 

Vi skal gøre fodboldklubberne i DBU København til de foreninger, der sætter retningen for, hvordan en moderne forening fungerer i et komplekst og moderne Hovedstadsområde, som er i forrygende udvikling. Endnu flere skal være medlem i klubberne end i dag, og klubberne skal have faciliteter, der kan rumme både fodbold og fællesskab. Flemming Jensen, formand

Kurt Bagge-Hansen, næstformand

Hvad er din baggrund?
Bestyrelsesmedlem i Jægersborg BK
Tidligere formand for DBU Sjælland, tidligere medlem af DBU´s Bestyrelse

Motivation for at træde ind i DBU Københavns bestyrelse?

 • Flere fodboldspillere (drenge og piger) i DBU København.
 • Flere dommere i DBU København.
 • Fastholdelse af vore dommere.
 • Bedre faciliteter for klubberne i vores område.
 • Passe på DBU København og vores medlemsklubber.
 • Komme tættere på klubberne og hjælpe dem, med de mange udfordringer som følger med til at være fodboldklub i dag!

 

DBU København skal være en vigtig medspiller i dansk fodbold, uden at give køb på vores selvstændighed. Vi skal bevare DBU København som en selvstændig Union med eget sekretariat, og med klubberne i centrum. Kurt Bagge-Hansen, næstformand

Finn Nørgaard, bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund?
Formand i Kløvermarken FB.
Medlem af brugerbestyrelsen i Kløvermarken.

Motivation for at træde ind i DBU Københavns bestyrelse?

 • Finde en ny vej for DBU København i dialog med klubberne.
 • Fastholde den mangfoldighed, vi har i København med mange forskellige slags fodboldklubber.
 • Sikre at der er ligeværd mellem klubberne, så der også bliver plads til de klubber som fx ikke har børnefodbold. Vi skal se forskelligheden som en styrke og supplere hinanden.
 • Skabe bedre rammer og vilkår for fodbolden – herunder faciliteter.

 

Jeg håber vi kan styrke klubbernes virke og skabe mere fleksible klubtilbud. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis vi får styrket samarbejdet mellem klubberne i DBU København. Finn Nørgaard, bestyrelsesmedlem

Bo Hammer, bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund?
Formand i Sundby BK.

Motivation for at træde ind i DBU Københavns bestyrelse?

 • Styrke fodboldklubbernes stemme i København.
 • Arbejde for at få bragt faciliteterne i København op på niveau med andre byer i Danmark.
 • Understøtte klubbernes arbejde med Good Governance, fordi det er afgørende, at vores foreninger er åbne og veldrevne.
 • Hjælpe fodboldklubberne, så de kan leve op til de mange krav og forventninger, som de møder fra samfundet.

 

Jeg vil være rigtig lykkelig, hvis klubberne får forbedret og udvidet deres faciliteter, så vi får skabt et solidt fundament for klub- og medlemsudvikling i København. Og så skal vi styrke samarbejdet mellem de københavnske fodboldklubber, så vi trækker i samme retning, og får udviklet fodbolden til fælles gavn. Bo Hammer, bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen, bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund?
Formand i BK Skjold.

Motivation for at træde ind i DBU Københavns bestyrelse?

 • Skabe større plads til forskellighed, og gøre det til en styrke.
 • Udvikle de demokratiske processer til større foreningsdeltagelse.
 • Gøre organisationen mere dynamisk og udviklingsorienteret.

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne sætte klubberne i centrum for udviklingen. Jan Sørensen, bestyrelsesmedlem

Tom Gudmandsen, bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund?
Bestyrelsesmedlem i Skovshoved IF.
Tidligere formand i Skovshoved IF. 

Motivation for at træde ind i DBU Københavns bestyrelse?

 • Vi skal arbejde videre med det gode fundament, vi har i København. Jeg kunne ikke tilgå reformen og har været imod den fra start, fordi jeg mener at fodbolden udvikles bedst indenfor den organisering vi har i dag.   
 • Jeg vil gerne fremme forståelse og transparens, så folk kan følge med i hvad der foregår.
 • Forbedre forholdene for et-holdsklubber, og skabe bedre sammenhængskraft i turneringstrukturen.

 

Vi skal være innovative og modige som vi altid har været. Som eksempel kan vi nævne den online dommeruddannelse, hvor vi var et skridt foran. Det skal kendetegne fodbolden i København, og så skal vi styrke administrationen, og udvikle lederne i vores fodboldklubber. Tom Gudmandsen, bestyrelsesmedlem

Tobias Ilum

Hvad er din baggrund?
Medlem af DBU Københavns bestyrelse siden 2014
Tidligere af bestyrelsesmedlem i BK Vestia.

Motivation for at træde ind i DBU Københavns bestyrelse

 • Styrke børne- og ungdomsfodbolden i klubberne under DBU København 
 • Være med til at gøre en forskel for fodbolden både lokalt, regionalt og nationalt. 
 • Arbejde for en mere gennemsigtig og moderne DBU-organisation

 

Børne- og ungdomsfodbolden i DBU København skal fortsætte sin positive udvikling og blive endnu bedre til at rumme den mangfoldighed der er blandt nuværende og potentielle medlemmer. Vi skal stå stærkt på foreningstanken og fællesskabet og være med til præge den generelle idrætsdeltagelse i hovedstadsområdet. Tobias Ilum, bestyrelsesmedlem