Forsamlingsloftet er hævet fra mandag den 1. marts til 25 personer for udendørsidræt, hvilket gør det muligt at gennemføre træning og kampe. Men det er desværre endnu ikke muligt at spille 11-mands turneringskampe.

Regeringen meldte ligeledes ud, at der muligvis inden for enkelte områder vil komme yderligere lempelser af restriktionerne fra den 15. marts. Såfremt restriktionerne ikke lempes tilstrækkeligt, til at der kan spilles turneringskampe efter den 15. marts, så, vil der kort efter blive taget stilling til alternative turneringsscenarier for 11-mandsturneringen.

I praksis har dette følgende betydning for de allerede planlagte kampe i Vinterbold:

-Vinterbold 11:11 - De resterende 11-mandskampe annulleres.

-Vinterbold 7:7/8:8 - De resterende 7:7/8:8 kampe blev aflyst for senior og ældre i december 2020. DBU København er ved undersøge behovet for træningskampe eller anden form for kampe i den kommende tid for senior og ældre. 

Vinterbold 7:7 og 8:8 for børn og unge afvikles.

-Vinterbold 5:5 - Der resterer et 5:5 stævne den 6.-7. marts. Dette kan ikke gennemføres. De klubber som har tilmeldt hold er tilskrevet med mulighed for at spille det sidste stævne, som enkeltkampe i stedet for stævneform, hvis de ønsker det.

I praksis har dette følgende betydning for de allerede planlagte turneringskampe i fællesrækkerne for ungdom:

-Alle turneringskampe udsættes til og med 5. april. Hvis situationen skulle ændre sig i mellemtiden, så kan det være, at kampene bliver genansat på den oprindelige dato. I det tilfælde vil vi kontakte de berørte klubber direkte.

-Den ansvarlig lokalunion for de enkelte rækker fastsætter model for eventuel omplacering af udsatte kampe eller om en turnering helt skal ombrydes.

Gebyrfri trækning og flytning af kampe

Der er ingen udgifter forbundet ved trækning eller flytning af kampe i forbindelse med ovenstående turneringer.