Fodbolden i København tager afsæt i de kernefortællinger, som hovedstaden er særlig kendt for, og som gør hovedstaden særlig attraktiv som storbydestination. En storby med et aktivt kultur-, forenings – og udendørsliv eksempelvis på fodboldbanen.

Klubberne, foreningerne og kommuner relateret til DBU København er allerede vigtige samarbejdspartnere, når det gælder om at sikre gode rammer for udviklingen af fodbolden samt at sikre, at endnu flere borgere bliver fysisk aktive. EURO2020 samarbejdet med Københavns Kommune er et godt eksempel på, hvordan fodbolden skaber sammenhængskraft og motivation til fysisk aktivitet på tværs af generationer, køn, etnicitet og social status.

Ambitionen er nu at aktivere endnu flere målgrupper i foreningslivet og at indgå i endnu flere strategiske samarbejder til gavn for klub – og foreningslivet i hovedstadsområdet. Sammen med klubber, foreninger og kommunerne vil vi være en del af en større fælles strategiske indsats for at synliggøre og udnytte fodboldens samfundsværdi.

Med dette afsæt organiseres og formaliseres allerede opnåede erfaringer og resultater i en ny enhed, DBU København Public Affairs & Udvikling under DBU København. Enheden bliver en stærk platform for et styrket samarbejde og fælles fokus på at videreudvikle fodbolden, både på forenings- og facilitetssiden, mellem klubberne, foreningerne, kommunerne og DBU København.

Public Affairs & Udvikling afdelingen vil blandt andet have fokus på Velfærdsalliancerne indgået med kommunerne, den digitale omstilling af klubservicen, øget bæredygtighed, sundhed og trivsel samt sikre anvendelsen af fodboldspillet som løftestang for traditionelle kommunale opgaver.