Derfor lancerer DBU København i Det Digitale Klubhus et nyt koncept, ”Fyrskibet”. Et fyrskib er i traditionel forstand et skib, placeret ud for kysten for at tjene, som vejviser og advarsel for de sejlende. DBU Københavns koncept ”Fyrskibet” er søsat netop med det formål at tilbyde københavnske fodboldklubber hjælp med at beregne ”strømforholdene” i nu – og fremtidens foreningsdanmark.  ”Fyrskibet” er således klublederes nye online tilbud, der kan hjælpe klubledere med at sikre at deres klubber ikke kommer ud af kurs og forliser.

Fyrskibet består foreløbigt af en pakke bestående af et online lederkursus og to webinarer med fyrskibsklubber.

Kursus i Kriseledelse – Poul Gilling, Idrættens Uddannelsescenter

Formålet er at sætte fokus på klubledelse i en krisetid. Deltagerne får værktøjer til at styrke evnen til at lede klubben gennem pandemien blandt andet gennem fokus på forståelsen af, hvordan egen ledelsesstil påvirker klubbens medlemmer. Endvidere er der fokus på den mest optimale kommunikation i en krisetid.

Kursusforløb

Kurset afvikles over to kursusdage a to timers varighed:

  • Første webinar: 10. marts fra kl. 18.30 – 20.30
  • Andet webinar: 17. marts fra kl. 18.30 – 20.30

Mellem de to webinarer får deltagerne en opgave til refleksion

Antal deltagere

Der kan maks deltage 25. personer. Antallet skal sikre så stor deltagerinvolvering som mulig. Det er gratis for københavnske fodboldklubledere at deltage.

Tilmelding sker efter først til mølle princippet, og hver klub kan max. tilmelde 3 personer.

Tilmelding til kurset sker via Det Digitale Klubhus - klik her for tilmelding.