Henrik Selch som er projektleder i DBU Københavns udviklingsafdeling får en ny rolle i 2022, hvor han også skal varetage opgaven som børneklubrådgiver. I dagligdagen skal han rådgive DBU Københavns medlemsklubber og hjælpe med at skabe endnu bedre udviklingsmiljøer. 

Med DBU’s nye børnesyn som fundamentet for dansk børnefodbold er opgaven at engagere de mange ledere og børneudviklingstrænere, så DBU København får mange klubber med i DBU Børneklub, som er en vigtig del af den nye børnestrategi..

Den nye aftale med Henrik starter pr. 1. januar 2022 og er en ½ tidsansættelse.