Sommerbold er en unik mulighed for at komme ud og få spillet nogle kampe igen, få græs under støvlerne og møde andre klubhold, der har brugt de sidste par uger på Coronatræning. Nu er det muligt at få testet af, hvor vellykket den alternative træning har været.

Hvem kan være med?
Sommerbold tilbydes i aldersgrupperne fra U8  til og med M+75. Der oprettes puljer á 4-6 hold. Alle hold får således min. 3 kampe. Hvis der er mindre end 4 tilmeldte hold gennemføres puljen ikke. 

Hvornår spilles der kampe?
Turneringen afvikles fra uge 25 til og med uge 33.  Tilmeldingsfristen er 10. juni. Efter tilmeldingsfristen dannes puljer.

DBU København vil som udgangspunkt placere kampene til afvikling i ugerne 25, 26, 27 og 32, 33. Juli måned friholdt. Fra den 13. juni SKAL klubberne selv fastsætte spilletidspunkterne. Disse kan placeres i hele spilleperioden fra uge 25 til og med uge 33, også i juli måned.

Alle kampflytninger skal ske med udeholdets accept i uge 28, 29, 30 og 31. 

Kampene afvikles som enkeltkampe. Der SKAL - af hensyn til smittesporing - udfyldes holdkort til alle kampe.

Dommere
DBU København dommerpåsætter kampene i U13 og ældre rækker. Dommerhonoraret deles 50/50 mellem de to hold, og opkræves senere af DBU København. I kampe fra U8 til U12 skal hjemmeholdet stille dommer.

Pris
Prisen for tilmelding vil være kr. 300,- pr. hold. Tilmeldingen er åben og foregår i KlubOffice. Der er tilmeldingsfrist den 10. juni 2020.


Flytning af fortrykte kampe
Lørdag den 13. juni vil puljerne ligge klar, og det vil være muligt at kampredigere fra denne dag i KlubOffice.

Turneringsreglement

Der spilles efter samme turneringsreglement som i Vinternbold - se her. 

Baner
Klubberne skal selv sørge for banetider til sommerbold turnering, da DBU København ikke stiller baner til rådighed. Vi henviser til København kommunes foreningsportal. https://foreningsportalen.kk.brnd.com/forside

Vi krydser fingre for sommerbold. 

Kontakt:
turnering@dbukoebenhavn.dk