HOLDNING: Børn må aldrig blive salgsobjekter

Det skal være sjovt at gå til fodbold. Især når man er barn. For der skal være plads til grin, driblinger og fejlafleveringer. Men fløjten kan hurtigt få en anden lyd, hvis presset bliver for stort fra forældre, klubben eller træneren. Det skal også være trygt, sikkert og udviklende at gå til fodbold. Derfor ønsker vi i DBU fokus på udviklingsmiljøer og ikke på præstationsmiljøer. Og derfor anbefaler vi, at børn bliver i deres trygge miljø længst muligt.

HOLDNING: Børn må aldrig blive salgsobjekter
Foto: Klaus Sletting
Af: Bent Clausen, formand, DBU's Breddeudvalg og næstformand, Dansk Boldspil-Union

 

I DBU arbejder vi med forskellige aldersinddelinger: Børnefodbold for piger og drenge op til og med U12, og Ungdomsfodbold for piger og drenge fra U13 til og med U19.

I børnefodbold skelnes der ikke mellem bredde og elite - alle børn er i udgangspunktet fodboldspillere. For fodbold skal være en leg. Og at kassere spillere og hente ’bedre’ spillere til klubben er ikke en anstændig og ordentlig måde at behandle børn på. Det er med til at ødelægge det gode fodboldmiljø og risikoen for medlemsfrafald stiger. Populært sagt, kan man sige, at i børnefodbold ”samler vi på medlemmer, ikke på points og penge”.

Derfor er det DBUs klare anbefaling, at et klubskifte eksempelvis altid skal ske med spilleren i centrum og med blik for social trivsel og sportslig udvikling. Uanset om det er en licensklub eller en breddeklub. Hvis der kommer en henvendelse fra klub, bør et klubskifte tidligst ske, når spilleren har alderen til at spille U13-fodbold. Kontakten må desuden aldrig ske via direkte henvendelse fra klubben til spilleren eller spillerens forældre. Så kaldes det ’fiskeri’, hvis spilleren er under 18 år. Derfor er dialog imellem klubberne den ideelle måde at gøre det på.

Børn bør ikke blive introduceret til et elitært mindset for tidligt. Det kan ødelægge glæden, lysten og motivationen hos børnene. Det er dog naivt at tro, at nogle unge spillere ikke på et tidspunkt skal sluses ind i licensklubbernes talentprogrammer. Det skal bare ikke ske i for tidlig en alder.

I dansk fodbold arbejder vi målrettet med spiller- og talentudvikling. For det handler om at give alle børn og unge mulighed for at træne og udvikle sig selv til at blive bedre spillere. Naturligvis ønsker vi gode fodboldspillere og landshold, der spiller med, hvor det er allersjovest. For de bedste giver det mulighed for talentudvikling i ungdomsfodbolden og muligheden for at spille på øverste niveau og måske ovenikøbet blive professionelle. For alle de næstbedste handler det om at få mulighed for at forbedre sig som fodboldspiller i gode miljøer, så vi kan fastholde dem i fodbolden.

I DBU arbejder vi netop nu med ’Det Gode Fodboldmiljø’, der skal opfordre og inspirere til det bedst mulige fodboldmiljø til træning, kamp og ikke mindst i klubben i hele fodbold-Danmark. ’Det Gode Fodboldmiljø’ erstatter DBUs ’Holdninger og Handlinger’, der siden 2003 har forsøgt at modernisere tilgangen til børne- og ungdomsfodbold. Det har været med til at sikre, at børn får den bedst mulige udvikling på fodboldbanen. For det gode børnefodboldliv er altafgørende.

Vi skal huske, at børnefodbold er en leg. Det er ikke Champions League. Vi skal huske, at det skal være sjovt at gå til fodbold. Vi skal huske, det er børn. Ikke professionelle og ikke salgsobjekter. Lad derfor børn blive i deres trygge miljø længst muligt.

 

Anbefalinger vedrørende klubskifter i ’DBU’s holdninger til børne- og ungdomsfodbold’:

 • Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før overgangen til ungdomsfodbold (U13).
 • Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han/hun være god nok til at indgå på modtagende klubs førstehold.
 • Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode i U13 og ældre.
 • Interesse/henvendelse fra en modtagerklub bør altid gå til den afgivende klubs ledelse.
 • I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring klubskifte.
 • Klubskifter bør aldrig finde sted senere end tre uger før turneringsstart.
 • Klubskifter bør ikke resultere i længere rejsetid end 30 min. hver vej.

 

Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets forældre:

 • Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for en to-årig periode.
 • Transport/transporttid/økonomi samt træningsmængde.
 • Skolegang/uddannelse/lektier.
 • Spillerens modenhed.
 • Prøveperiode.
 • Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren.
 • Evaluering af klubskiftet efter seks måneder hos ny klub, spiller og forældre.

Log ind