TILMELDING TIL EFTERÅRETS TURNERINGER

DBU København åbner for tilmelding til samtlige børne-, ungdoms- og laveste voksenrækker for efteråret 2019. Tilmeldingen er åben fra 24. maj til 7. juni 2019.

Selv om der resterer masser af kampe i forårssæsonen er det allerede nu, der skal tilmeldes hold til efterårssæsonen. 

Der er åbent for holdtilmelding til efterårsturneringen i perioden fra fredag 24. maj til fredag 7. juni og tilmelding skal ske via KlubOffice.

Trukne hold i forårsturneringen vil ikke blive overført til efterårsturneringen, men skal tilmeldes som nye. Alle hold, der har gennemført forårsturneringen i nedenstående rækker, er forhåndstilmeldte og skal derfor ikke tilmeldes på ny:

11 v 11 senior

7 v 7 senior

11 v 11 - 32+ og ældre

7 v 7 – 32+ og ældre

Nye hold vil blive indplaceret i laveste række for den respektive aldersgruppe.

Klubber (hold), der ikke ønsker at deltage i turneringen 2019/20, har mulighed for gebyrfrit at framelde (trække) holdet ved skriftligt besked til DBU København på turnering@dbukoebenhavn.dk senest fredag den 7. juni

Alle børne og ungdomshold skal tilmeldes via kluboffice. Der er ingen hold der bliver overført fra forårsturneringen.

DBU Københavns turneringsudvalg vil ved sin fastlæggelse af rækker tage udgangspunkt i klubbernes egen tilmelding, men hvor der skal ske en tilpasning i forhold til antal tilmeldte hold, vil der blive skelet til klubbernes placering i forårets turneringer. Klubberne må regne med, at deres afgivne ønsker om indplacering på et bestemt niveau ikke i alle tilfælde kan opfyldes.

Ungdomshold, der har søgt til Fællesrækker for Ungdom 2019/20, skal ikke tilmeldes. 
Holdene vil automatisk komme i betragtning til en plads i DBU Københavns rækker i den pågældende aldersgruppe, hvis de ikke får plads i fællesrækkerne. Husk at anføre ønske om spilletid og spilledag i forbindelse med tilmelding.

Klik her, hvis du vil se en oversigt over de rækker det er muligt at tilmelde hold i.

DBU København forventer senest, at kunne offentliggøre rækkeinddelingerne for efteråret 2019 den 17. juni.

Log ind