Nyt samarbejde med FC København, Nørrebro United og BK Skjold

DBU København har etableret et samarbejde med FC København, Nørrebro United og Boldklubben Skjold for at løfte den københavnske børnefodbold. Første skridt er et sportslig lederkursusforløb med fokus på børnefodbolden.

Gode børnemiljøer er fundamentet for klubbernes fremtid. Derfor har DBU København taget initiativ til et nyt samarbejde med tre af Københavns mest markante klubber, som skal bidrage med deres viden, til gavn for de københavnske klubber. Det skal blandt andet ske ved at udvikle sportslige modeller og kursustilbud, der kan understøtte og inspirere de københavnske klubbers arbejde med børnefodbolden i respekt for hver enkelt klubs unikke miljø og værdisæt.

Et konkret tiltag, som starter op til efteråret, er et helt nyt lederkursus til klubbernes sportslige børneleder. Det er en vigtig position for mange københavnske klubber, som prioriterer børnefodbolden, og derfor har et stort behov for at yde rådgivning og hjælp til de mange frivillige trænere. Målsætningen er at give de børneansvarlige et solidt teoretisk og praktisk fundament, så de kan rådgive og sikre en faglig retning for børnetræningen.

– Det er et ambitiøst tiltag, hvor nogle af de toneangivende klubber bringer deres forskellige værdier, viden og erfaringer i spil til gavn for fællesskabet. Vi håber mange klubber vil benytte uddannelsestilbuddet, og se det som en oplagt mulighed for at udvikle deres børnemiljø, siger Tobias Ilum, som er formand for DBU Københavns B&U-Udvalg.

En nedsat styregruppe bestående af medlemmer fra de tre klubber skal sammensætte indhold med den nyeste faglige viden om børnefodbold og børns udvikling. Ledelse af frivillige, coaching samt kommunikation med forældre og andre interessenter omkring klubben er nogle af de emner, som uddannelsen skal tage afsæt i.

– I F.C. København vil vi gerne gå forrest i udviklingen af børnemiljøer i København. Vi har igennem længere tid haft initiativer i mange københavnske klubber igennem vores samarbejdsklubsprojekt ”Bold i Byen”, og vi ser dette initiativ som en spændende mulighed for at gå sammen med andre dygtige parter, så vi i fællesskab kan udvikle dygtige sportslige ledere, der kan bidrage til at løfte børnemiljøerne i alle Københavns klubber, siger talentchef i F.C. Københavns talentafdeling Sune Smith-Nielsen.

Kurset starter op til efteråret, og bliver gratis for deltagerne. Det er målsætningen, at der skabes et stærk fagligt netværk, hvor deltagerne superviserer internt og inspirerer hinanden til gavn for alle de deltagende klubber. Initiativet henvender sig i første omgang til de klubber, som har sportslige ansatte på børneområdet, men perspektiverne er store og det er ambitionen, at uddannelsesforløbet kan blive relevant for mange klubber i fremtiden.

– I BK Skjold og Nørrebro United har vi fokus på at give flest mulige børn en god oplevelse længst muligt. Det ønsker vi uanset børnenes fodboldmæssige evner, og derfor ser vi det som en grundsten for foreningernes arbejde, at vi udvikler miljøerne og kvaliteterne i klubberne ud fra den enkelte forenings egen situation, forklarer formændene i de to klubber samstemmende. 

Hvis man som klub har lyst til at vide mere og være en aktiv del af samarbejdet kan I kontakte sekretær for B&U-udvalget Kristian Koefoed – krik@dbukoebenhavn.dk

 

 

Log ind