Klubber søges til pilotprojekt om gode idrætsmiljøer for piger

DBU Bredde søger 24 pigeklubber til et pilotprojet, der gennem viden, værktøjer og netværk skal styrke piger i alderen 12-18 års tilknytning til fodbolden og klubben.

Klubber søges til pilotprojekt om gode idrætsmiljøer for piger
Af: Peter Otto Vest Hansen, DBU Sjælland Kommunikation

Har din klub en ambition om at fastholdelse endnu flere af klubbens pigespillere? Et nyt projekt skal gennem viden, værktøjer og netværk styrke fodbold- og klubtilknytningen hos pigespillere i alderen 12-18 år.

DBU Bredde har indgået et samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR), der har udviklet konceptet 'Gode Idrætsmiljøer for piger'. Det nye projekt giver 24 klubber en unik mulighed for, sammen med DBU Bredde og CUR, at skabe fodbolderfaringer, der viser vejen til, hvordan 'Gode Fodboldmiljøer for piger' kan se ud og skabes.

Skal din klub være med?
Kravet til de deltagende klubber er, at de har mod på at arbejde strategisk og fokuseret på at fastholde pigerne længere tid i det organiserede fodboldmiljø. Ved at deltage er du samtidig med til at skabe en viden om, hvad der gør fodbold attraktiv for piger i teenageårene, som kan være med til at styrke pigefodbolden generelt til gavn for piger i hele Danmark. 

Som en del af projektet kommer I til at arbejde tæt sammen med CUR, DBU Bredde og én klynge af andre klubber. Projektet har en deltagerpris på 2.500 kroner per klub og er tilrettelagt med en vekselvirkning mellem at mødes og få inspiration til tilgangen til teenagepiger og med praktisk afprøvning af indsatser hjemme i klubben.

Møderne er fordelt på 2 x aftenmøder og et dagsmøde i lokalområdet, og afslutningsvis vil der være et nationalt dagsmøde. Det anbefales, at klubben deltager med 4 personer til møderne, og det er en forudsætning, at de deltagende klubber er parate til både at lytte og dele erfaringer. Møderne vil blive faciliteret af CUR, ved ungdomsforsker Søren Østergaard, samt en pigeansvarlig fra DBU Bredde.

Måling
Indsatsernes effekt måles via Players 1’st, der er et elektronisk spørgeskema, der spørger ind til medlemmernes tilfredshed. I projektet indgår en 0-punktsmåling, midtpunktsmåling og en slutmåling, der bliver sat op og analyseret for klubben i forhold til teenagepiger, men licensen vil ligeledes kunne benyttes til at måle på medlemstilfredsheden på andre områder af klubben.

Lyder det interessant, så kan du nedenfor læse mere om Gode Idrætsmiljøer for piger, som vi ønsker at implementere i Fodbolden. Du kan også læse mere om projektet Gode Fodboldmiljøer for piger og tilmelde dig her

Link til Gode Idrætsmiljøer for piger CUR
Link til Gode Idrætsmiljøer for piger DIF 
Facebook Gode Idrætsmiljøer for piger

Tilmeldingsfrist
Der er tilmeldingsfrist til projektet søndag 7. juli. Deltagerprisen er som nævnt 2.500 kroner.  

Spørgsmål
Kan rettes mod national projektleder bredde pige-/kvindefodbold Annette Westermann på anwe@dbubredde.dk og 46340748.

Log ind