Repræsentantskabsmøde 2019

Mandag den 25. Februar 2019 afholder DBU København Repræsentantskabsmøde på Hotel Scandic i Sydhavnen.

DBU Københavns repræsentantskabsmøde  er unionens højeste myndighed. Det er her din klub kan søge indflydelse på breddefodboldens fremtid på kort-og langsigt. 

Et af de forslag, som repræsentantskabet skal tage stillling til i 2019 omhandler en ny struktur i dansk fodbold, der fremlægges på delegeret-/repræsentantskabsmøder i hele landet. Principerklæring 2.0 uddyber det fælles politiske afsæt for alle lokalunioners fortsatte deltagelse i reformarbejdet.

Baggrunden er ønsket om at sikre, at dansk breddefodbold får en moderne og tidssvarende struktur både administrativt og politisk. Den nye organisationsstruktur skal give DBU’s lokalunioner et stærkere afsæt for at optimere ressourceudnyttelsen og levere tidssvarende tilbud og støtte til alle breddefodboldklubber i hele Danmark. Den nye Principerklæring 2.0 vil blive behandlet under punkt 4 i nedenstående dagsorden. 

På mødet vil der desuden være gennemgang af regnskab, godkendelse af kommende budget og valg til DBU Københavns bestyrelse, hvor fem medlemmer er på valg i 2019 – se nedenfor. TILMELDING

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning om DBU Københavns virksomhed.

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse.

4. Indkomne forslag vedrørende DBU København.

5. Forslag fra DBU København-medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU.

6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøder i DBU.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor.

9. Valg af to kritiske revisorer.

10. Valg af tre medlemmer og en suppleant til appeludvalget.

11. Eventuelt

 

På valg til DBU Københavns bestyrelse

Næstformand:  Diana Andersen

Bestyrelsesmedlem: Tobias Ilum

Bestyrelsesmedlem: Linda Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Jesper Gradert

Bestyrelsesmedlem: Henrik Ravnild

DBU Københavns årsberetning 2018 udsendes online senest 14 dage før mødet. 

Se tilmeldte klubber her. 

Log ind