Styrkelse af fodbolden i hovedstadsområdet

Det er en glæde at orientere om udvidelsen af samarbejdsaftalen mellem DBU København og DGI Storkøbenhavn, som er de to store lokale idrætsorganisationer i hovedstadsområdet.

Formålet med samarbejdsaftalen er, at de to store lokale idrætsorganisationer taler med én stemme, og derved fremmer fodbolden i kommunerne København, Frederiksberg, Gentofte, Tårnby og Dragør. 

Vi vil gerne i fællesskab understøtte store fodboldklubbers fremtidige rolle som afgørende idrætsaktører i de enkelte lokalområder. Det er ikke mindst til gavn for børn og unges idrætsdeltagelse.

Det betyder:

  • At vi taler med én lokal stemme i forhold til f.eks. store anlægsprojekter, budgetforhandlinger og relevante enkeltsager.
  • At vi udvikler involvering, videndeling og netværksdannelse blandt de politiske beslutningstagere, de største foreninger og relevante forvaltninger i de fem kommuner, herunder udvikler rammerne af bydelsaftalerne med Københavns Kommune.
  • At vi understøtter fodboldklubberne i relation til aktivitetsfornyelse, kommunikation, branding, digitale løsninger på klubbernes behov, tidssvarende rammebetingelser, fælles events m.v.

I det daglige vil Søren Hemmingshøj, som hidtil har fungeret som teamleder i DBU København stå for koordineringen af indsatsen, og hans stilling vil være delt mellem de to organisationer. Der nedsættes en politisk styregruppe med deltagelse af to personer fra hver af de to organisationer, herunder de to formænd.

Kontaktpersoner:

JAKOB JUHL PEDERSEN
DIREKTØR
DGI STORKØBENHAVN
2889 8794

JAN KRISTENSEN
ADMINISTRATIONSCHEF
DBU KØBENHAVN
3915 9202

Log ind