DBU Københavns turneringsudvalg har indplaceret alle tilmeldte hold til turneringer for foråret 2020 i ungdom, senior og +32 i 7:7, 8:8 og 11:11.

Du kan se rækkeinddelingerne på nedenstående links. 

Senior: 
11:11
7:7

+32:
11:11
7:7

Ungdom:
7:7, 8:8, 11:11

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag i uge 9 - 28. februar 2020 kl. 15:00.

Frist for Indsigelser
Indsigelser mod de sidste indplaceringer i ungdomsrækkerne skal være DBU København i hænde senest:

Mandag den 16. december 2019 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.