DBU Breddes bestyrelse fremlægger reformforslag for DBU Bredde, som DBU Breddes repræsentantskab skal tage stilling til i juni 2020. Forinden skal medlemsklubberne i DBU’s seks lokalunioner tage stilling til, om de vil gå sammen i to enheder i Vestdanmark og Østdanmark. En ny organisationsmodel er nemlig ét af reforminitiativerne.

DBU Jylland og DBU Fyn fremlægger forslag om et nyt ”DBU Bredde Vest” for deres medlemsklubber i januar og februar måned. I Østdanmark er forberedelserne af forslag til en stærkere fælles organisation stadig i gang. Bestyrelserne for DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland fremlægger forslag om et nyt ”DBU Bredde Øst” i april/maj 2020.

Formand for DBU Bredde, Lars Albæk, fortæller:

”Vi er sat i verden for at sikre, at der flest muligt steder i landet er mulighed for at spille fodbold. Rammerne for breddefodbolden skal styrkes, for jo stærkere bredden er, jo flere kan spille fodbold og dygtiggøre sig. Reformen skal på den måde også være med til at styrke dansk fodbold samlet set. Vedtages reformen, får vi et reelt formelt politisk organ til at varetage breddefodboldens interesser”.

Lars Albæk suppleres af næstformand for DBU Bredde, Bjarne Christensen:

”Vi vil gerne styrke DBU Breddes nationale politiske og strategiske arbejde for at kunne forbedre rammerne for den enkelte fodboldklub. Men vi vil samtidigt styrke det lokale niveau i organisationen, som er tæt på klubberne. Med reformen kommer vi til at kunne se med nye øjne på brugen af ressourcerne. Vi kan gøre noget smartere, end vi gør i dag, så der bliver mere overskud til at bruge vores samlede ressourcer tæt på klubberne”.

 

Baggrunden for reformforslaget og ambitionen bag

Reformtankerne begyndte for alvor tilbage i 2015, hvor det blev besluttet, at man ville kigge de 100 år gamle lokalunioner og deres snart 50 år gamle fælles organisation ”DBU Bredde” (tidligere Foreningen af Lokalunioner) efter i sømmene for at se, om en organisationsændring vil kunne gavne udviklingen af dansk breddefodbold. DBU Bredde skal som idrætsorganisation være på forkant med samfundsudviklingen for i endnu højere grad at kunne tiltrække og fastholde medlemmer i fodboldsporten og servicere medlemsklubberne på bedst mulig vis.

Ambitionen med reformen er at gøre organisationen mere smidig, agil og effektiv. Det skal blandt andet være mere tydeligt, hvem der har ansvar for at drive udviklingen lokalt, regionalt og nationalt, .

Formålet er, at DBU Bredde i endnu højere grad skal kunne støtte klubberne landet over i deres drift og udvikling, og samtidigt skal breddefodboldens store potentiale på det nationale niveau udfoldes yderligere både politisk og strategisk. Ønsket er kort sagt at styrke breddefodbolden både lokalt og nationalt for at få flere til at spille fodbold.

 

Læs mere

En introduktion til reformforslaget ”DBU Bredde i fremtiden” kan læses her.

Få overblikket over den kommende proces her.