Er I gode til førstehjælp i jeres klub?

Som følge af et samarbejde mellem DBU, Røde Kors og Trygfonden har DBU København fået mulighed for at tilbyde fire af vores klubber et 6-timers førstehjælpskursus for op til 16 deltagere i klubben incl. en hjertestarter for kun kr. 4.000. Den reelle pris er kr. 20.400. Læs her hvordan I kan komme i betragtning.

Af: DBU København kommunikation

Kurserne afholdes af certificerede førstehjælps-instruktører fra lokale Røde Kors-afdelinger. Efter endt kursus får deltagerne et førstehjælpsbevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og en førstehjælpsbog.

En del af undervisningen er praktiske øvelser, hvor deltagerne kommer ned på gulvet. Derfor skal lokalet være rent og ikke for koldt. 

DBU København skal have klubbens ansøgning senest den 2. juni 2019. Kursusafviklingen – herunder datoen – aftales nærmere med den pågældende førstehjælpsinstruktør.

Kurset oprettes i DBU Københavns kursussystem og vil fremgå af KlubOffice, hvor deltagerne skal tilmeldes.

Aflyses kurset med mindre end en måned til afholdelse skal klubben betale kursusafgiften på de kr. 4.000.

Såfremt DBU København modtager mere end fire ansøgninger foretages en vurdering ud fra et behovskriterie.

DBU København forbeholder sig ret til ikke at tildele alle fire kurser, hvis det vurderes, at de beskrevne krav ikke kan opfyldes.

Kurserne kan afholdes i klubben, og lokalemæssigt er der brug for et rum, hvor der kan være op til 16 deltagere. Gerne en væg/lærred samt tavle/flip over til at skrive på. 

Sådan gør I:

  • Send en mail til info@dbukoebenhavn.dk og skriv ’Førstehjælpskursus’ i emnefeltet.
  • I mailen skal du skrive, hvorfor det bør være jeres klub evt. i samarbejde med en naboklub for at få benyttet alle 16 pladser, der skal have muligheden. Mailen skal indeholde navn, mail og telefon oplysninger på kontaktpersonen i klubben/klubberne.

  • DBU København skal have modtaget mailen senest søndag den 2. juni 2019.

DBU København offentliggør navnene på de 4 klubber senest den 1. juli 2019.

 

 

Log ind