INDPLACERING FOR FORÅRET 2019

Nu kan du se indplaceringen for foråret 2019.

DBU København
Indplacering til forårets rækker er nu klar. Foto. www.fodboldbilleder.dk

DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret holdene til turneringer for senior og +32 i 7M og 11M gældende for 2019.

Du kan se rækkeinddelingerne på nedenstående links. 

Klubberne skal være opmærksomme på, at der kan være protestsager, der endnu ikke er afgjort. 

Senior: 11. mands

Senior og +32: 7. mands

+32: 11. mands

Ungdom:
Indplaceringer forventes offentliggjort senest i uge 49 (3. – 7. december 2018).

Offentliggørelse af turneringsprogram:
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag den 15. februar 2019, kl. 15:00.

Frist for Indsigelser:

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Fredag den 30. november 2018 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist


Log ind