Holdtilmelding 1 - 2019

DBU København har åbnet for holdtilmelding til foråret 2019.

Forberedelserne til sæsonen 2019 i fuld gang, og det er nu tid til holdtilmelding. 

Tilmelding og trækning af hold til sæsonen 2019
Alle tilmeldinger sker udelukkende elektronisk i to omgange:

  • Holdtilmelding 1 – med frist søndag den 25. november 2018
  • Holdtilmelding 2 – udsendes i uge 2 i 2019

Alle voksenhold (senior og ældre spillere), der har gennemført turneringen 2018, er forhåndstilmeldte, og overføres automatisk til sæsonen 2019. Det gælder både 7- og 11-mands hold.

Alle ungdomshold 

der har gennemført turneringen i efteråret 2018, er forhåndstilmeldte og overføres automatisk til sæsonen 2019. Det gælder både 7-, 8- og 11-mands hold.

U19 drenge (00/01)
U17 drenge (02/03)
U16 drenge (03)
U15 drenge (04)
U14 drenge (05)
U13 drenge (06)
U18 pige (01/02)
U16 piger (03/04)
U14 piger (05)
U13 piger (06)

Holdtilmelding 2 vil være en reminder om at få tilmeldt nye seniorhold (såvel kvinde- som herrer), nye ”gammelmandshold” og nye ungdomshold (inkl. evt. overflytninger af hold fra en holdstørrelse til en anden) - udsendes i uge 2 i 2019.

Klubbens ønsker til spilledage og spillesteder
Det traditionelle oplysningsskema er nedlagt og erstattet af et elektronisk. 

Oplysningerne skal i år ske via denne hjemmeside: www.dbuk.dk/ht1-2019 og skal ske ved klubbens officielle kontaktperson.

Oplysningerne skal være indtastet senest søndag den 25. november 2018.Klubber, der har ønsker om:
a) oprykning, b) nedrykning, c) undgå oprykning, d) overflytte et hold fra en holdstørrelse til en anden kan gøre det ved at fremsende en mail (mail via klubbens i KlubOffice godkendte mailadresser) herom med tydelig angivelse af hvilket hold, det drejer sig om (angiv alder + række) til info@dbukoebenhavn.dk senest søndag den 25. november 2018.

Tilmelding af nye hold
Klubberne har mulighed for at tilmelde nye hold – det sker over KlubOffice og kan kun ske til laveste række i de respektive aldersgrupper. 

Der vil være åbent for tilmelding i KlubOffice fra den 3. november 2018 – 16. januar 2019, for tilmelding af disse hold: U19 drenge 2, U19 drenge 7M 
U17 drenge 3, U17 drenge 7M
U16 drenge 3, U16 drenge 7M 
U15 drenge 5, U15 drenge 7M
U14 drenge 6, U14 drenge 7M
U13 drenge 5, 8M 
U18 piger 1, U18 piger 7M 
U16 piger 1, U16 piger 7M 
U14 piger 2, U14 piger 2, 7M
U13 piger 3, 8M

Gebyrfri trækning
Klubber (hold), der har gennemført turneringen 2018, men som ikke ønsker at deltage i turneringen 2019, har mulighed for gebyrfrit at framelde (trække) holdet ved skriftlig besked (mail via klubbens i KlubOffice godkendte mailadresser) til DBU København på info@dbukoebenhavn.dk senest onsdag den 16. januar 2019.

Rækkeindplacering
DBU Københavns turneringsudvalg vil ved sin fastlæggelse af rækker tage udgangspunkt i klubbernes egen indmelding, men hvor der skal ske en tilpasning i forhold til antal tilmeldte hold vil der blive skelet til klubbernes placering i efterårets turnering.

Klubberne må regne med, at deres afgivne ønsker om indplacering på et bestemt niveau ikke i alle tilfælde kan opfyldes.

Du må ikke selv fastlægge hjemmekampe
Klubber, med hjemmekampe i Valby IP, Kløvermarken og Ryparken, skal være opmærksomme på, at det stadig ikke er tilladt selv at fastlægge hjemmekampe, da det er et krav fra Københavns kommune, at dette skal ske via DBU Københavns administration.
Dog er klubberne meget velkomne til at indsende ønsker til spilledage og -tider på lige fod med de øvrige klubber.

Log ind