Indplacering af ungdomshold

DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret ungdomsholdene til turneringer for efteråret 2018.


Nu kan du se rækkeinddelingen for ungdomshold. Foto: Klaus Sletting Jensen

DBU København er nu klar med rækkeinddelingerne for ungdom og 7:7-rækker i senior, som kan ses ved at gå ind på holdoversigten for den enkelte klub. (Søg i "Turneringer og Resultater" i højre side)

Rækker for 11mands senior bliver offentliggjort mandag den 25. juni, da de sidste rækker først færdigspilles i den kommende weekend. Her kan du ses status for op- og nedrykning.

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag den 13. juli 2018

Klubberne skal i perioden fra den 14. juli til den 5. august fastsætte alle dommerløse kampe.

Frist for Indsigelser:
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Ungdom: Onsdag den 27. juni 2018 på turnering@dbukoebenhavn.dk.
Senior: Mandag den 2. juli 2018 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme. Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.


Log ind