ÆNDRINGER I DBU KØBENHAVNS BØRNETURNERING

Fra forårsturneringen 2018 vil der både ske ændringer i niveauinddelingen og i måden hvert stævne bliver afviklet på. Derudover bliver U8 pilotårgang for at honorere værtsklubberne for at afholde stævner i nyt format.


En række ændringer skal hæve kvaliteten af DBU Københavns børneturnering i 2018. 

Børne og Ungdomsudvalget har arbejdet over julen med at forbedre afviklingen af børneturneringen. Derudover vil man ligeledes forsøge sig med et helt nyt format for U8, hvor værtsklubben honoreres for at afvikle større stævner med ændrede kravspecifikationer.

Formålet med disse tiltag, som vil hæve kvaliteten over hele linjen, er først og fremmest at få bugt med de høje afbudsprocenter. Både værtsklub og deltagerhold skal have så gode rammer som muligt.

Der vil ikke blive ændret på U11 og U12.

Generelle strukturændringer i stævneformen

Børneturneringen vil i foråret 2018 se således ud for U5-U10:

 • Der er fortsat puljer af 8 eller 16 hold, der hver afvikler 5 eller 10 stævner fordelt på 5 afviklingsdage, således at alle hold spiller 5 stævner på én halvsæson.
 • Hvert stævne skal bestå af 8 hold, der spiller 4 kampe af 1x15min til forskel fra tidligere, hvor det var 4 hold, 3 kampe af 2x10min.
 • Det giver kortere pauser til hvert hold i hvert stævne, hvor man tidligere kunne have op til 45 min, hvis der var bare ét enkelt afbud.
 • Til hvert stævne kræver det således i udgangspunktet, at værtsklubben kan stille 4x5M baner til rådighed.
 • Til afsluttende medaljestævne vil det fortsat kræve 8x5M baner.
 • Der skal fortsat i forårssæsonen være ét storstævne/medaljestævne, som skal afholdes i uge 23. Man tilmelder holdet én gang til alle stævner, som har været praksis hidtil.
 • Holdtilmeldingsgebyret prisreguleres med 40 kr., således at et 3M hold koster 225 kr. og et 5M hold koster 340 kr.

Niveau og Matchning – Drenge og Piger

Der vil blive indført et ekstra niveau for U8 til U12 i børneturneringen, således at klubber kan få matchet sine hold, ligegyldig hvor erfaren eller trænet det enkelte hold er.

For U6 og U7 vil der være to niveauer, samt forsat ingen niveaudeling i U5.

Niveau 1,2 og 3 er tilsvarende de gamle A, B og C niveauer. Niveau 4 er tiltænkt nye uerfarne hold. 

Drenge

 • 3M: U5: ingen niveaudeling.
 • 3M: U6-U7: Niveau 1-2. 3-4
 • 5M: U8-U10: Niveau 1, 2, 3, 4
 • 8M: U11-U12: Niveau 1, 2, 3, 4

Særligt for pigerne vil man forsøge med sammenlægning af årgange, da børneårgangene ikke har nok tilmeldte hold til at sikre tilstrækkelig kvalitet i afviklingen af stævner og turneringer. Og så man ikke er så sårbar overfor bl.a. afbud. Der vil fortsat være tre niveauer, 1, 2 og 3

Der arbejdes i øjeblikket sammen med DBU Københavns Pigegruppe om mere permanente løsningsforslag. 

Piger

 • 3M: U7/U8 stævne: Niveau 1, 2, 3
 • 5M: U9/U10 stævne: Niveau 1, 2, 3
 • 8M: U11/U12 turnering: Niveau 1, 2, 3
 • 5M: U11/U12 stævne: Ingen niveaudeling

Nyt Pilotforsøg for U8 drenge

Pilotordningen for U8 drenge har samme ændringer som i resten af turneringen, men det er en ambition for B&U udvalget at udbyde et turneringstilbud af høj kvalitet samt at honorere de klubber, som er dygtige til at afvikle stævner.

Forsøget består hovedsageligt af endnu et storstævne – udover de 5 stævner, der allerede afvikles (4 almindelige og ét storstævne), hvor alle puljer og hold pr. niveau samles ét sted på én dag. Der vil være separat tilmelding til dette stævne.

Retningslinjer for DBU Københavns børnestævner ifm. pilotforsøg for U8:

 • Værtsklubben skal stille 8 5M baner til rådighed (ikke absolut krav)
 • Stævneleder (person ansvarlig for afviklingen af stævnet). Personen skal tydeligt kommunikeres ude til deltagere og DBUK.
 • Uddannede kampledere til alle kampe (fx klubbens ungdomsspillere)
 • Et opdateret program for alle stævnets kampe
 • Faciliter til at købe kaffe, vand og lign.
 • Fokus på træner-, spiller- og forældreadfærd ud fra DBUs retningslinjer
 • Som værtsklub for DBU Københavns storstævne kompenseres man, mod at man kan opfylde de opstillede retningslinjer. 500kr pr. afholdt stævne pr 8 hold.

Udvalget vil evaluere på pilotforsøget, således at en ens løsning for alle årgange vil være klar til efterårets tilmelding.

Tilmelding til forårets stævner er således allerede tilgængelig i KlubOffice. Man kan tilmelde hold indtil 31. januar.

Vi håber I vil tage godt imod disse nye tiltag, og som altid vil administrationen meget gerne svare på klubhenvendelser, såfremt der skulle være spørgsmål.

Henvendelser kan ske til:

Kristian Koefoed, sekretær for B&U-udvalget på krik@dbukoebenhavn.dk eller tlf. 3915 9208

Thomas Jensen, teamleder i turneringsafdelingen på tjen@dbukoebenhavn.dk eller tlf. 3915 9200

Brian Molberg, turneringsadministrator på bmol@dbukoebenhavn.dk eller tlf. 3915 9201

Log ind