Afbrudte kampe på grund af uvejr

Hvad skal man gøre, hvis ens kamp er blevet aflyst på grund af uvejr?


De to hold har otte dage fra kampdato til at blive enig om ny spilledato og meddele det til DBU København. Foto: www.fodboldbilleder.dk

Hvad skal man gøre, hvis ens kamp er blevet aflyst på grund af uvejr?

Weekendens voldsomme regnvejr medførte at en lang række kampe blev afbrudt eller aflyst. 

En ekstraordinær situation medfører naturligvis en del spørgsmål, som vi her vil forsøge at give svar på. 

Hvad kommer der til at ske med de aflyste kampe?  


Som udgangspunkt medfører en afbrudt kamp grundet uvejr, at der skal spilles en helt ny kamp fra stillingen 0-0.  

I forbindelse med de afbrudte kampe på grund af uvejr er DBU København meget fleksibel omkring gennemførelse af omkampe, fastsættelse af resultater m.m.

Før, under og efter kampen

- Før kamp er det altid spillestedets (Kløvermarken, Valby IP eller Ryparken) eller hjemmeholdets vurdering om der kan spilles kamp. 

- I tilfælde af vejrlig, som efter dommerens skøn gør det farligt at fortsætte kampen, er det dommeren, der træffer endelig beslutning om, hvorvidt kampen skal midlertidig standses og atter genoptages, eller eventuelt helt afbrydes. 

- Hvis kampen skal flyttes eller spilles færdig en anden dag, så er det en god ide at få aftalt en ny kampdato umiddelbart efter kampens afbrydelse.

- Giv besked om udsættelsen til DBU København senest 2 hverdage efter kampen skulle have været afviklet - men meld gerne ind hurtigst muligt. Gerne med en ny kampdato efter aftale med modstander.

- De to hold har otte dage fra kampdato til at blive enig om ny spilledato og meddele det til DBU København. Hvis dette ikke sker fastlægger DBU København ny spilledato.

Spillested/Hjemmehold

- Hvis kampen afvikles i Kløvermarken, Valby IP eller Ryparken er det spillestedet/kommunen, som afgør om kampen kan afvikles. I andre tilfælde er det hjemmeholdets opgave at meddele DBU København om der kan spilles kamp - gerne så hurtigt som muligt, så ingen af kampens parter går forgæves. 

Dommeren

Dommeren har pligt til at indberette følgende til DBU København:

- Årsag til kampaflysning
- Hvor mange minutter, der var spillet, da kampen blev afbrudt.
- Hvor mange røde kort, der eventuelt er blevet uddelt.  

Læs også mere om fodbold i tordenvejr her. 

Log ind