MENU

Blød landing til repræsentantskabsmøde

DBU Københavns repræsentantskab godkendte ændring af regnskabsperiode, stemte for et uvildigt appeludvalg og bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem.


I sin beretning kom DBU Københavns formand Henrik Ravnild ind på såvel nationale som lokale forhold i dansk fodbold. Foto: Mark Bernquist.

130 fodboldfolk var samlet, da DBU København torsdag aften var værter for årets repræsentantskabsmøde. DBU Københavns formand Henrik Ravnild var manden i centrum for årets møde med sin beretning om det forgangne år, hvor han bl.a. kom omkring unionens strategiske indsatsområder og de organisatoriske drøftelser og ændringer i dansk fodbold. I forhold til de strategiske indsatsområder blev dommerområdet fremhævet for de mange gode initiativer, der er sat i værk for at rekruttere og fastholde dommere i den københavnske fodbold.

Politiske sejre
Henrik Ravnild glædede sig også over, at man i 2016 forhindrede brugerbetaling for benyttelse af faciliteter i København, ligesom en ændring i FOS-tilskuddene for medlemmer fra andre kommune blev taget af bordet i Københavns Kommune som konsekvens af DBU Københavns politiske indsats.

Efter formandens beretning blev ordet givet frit. Emner som sammenhængen mellem bredde og elite i danske fodbold, miljø og kunstgræsbaner samt gennemsigtighed i DBU og DBU Københavns politiske arbejde blev alt sammen bragt på banen som opfølgning på formandens beretning.  

Nyt appel udvalg
Repræsentantskabsmødet bød også på en række ændringsforslag og nedsættelsen af et nyt appeludvalg. DBU København ændrer regnskabsperiode, så den fremover følger kalenderåret mens arbejdet med Good Governance skærpes med nedsættelsen et uvildigt appeludvalg, der får advokat Frank Kanlund som formand.

Udvidelse af bestyrelsen
DBU Københavns regnskab og budget blev straks godkendt af de fremmødte, og så var det ellers tid til valg af bestyrelsesmedlemmer. Her blev næstformand Diana Andersen genvalgt sammen med de tre bestyrelsesmedlemmer, som var på valg – Tobias Ilum, Christian Kofoed og Jesper Gradert. Formanden for BK Vestia Søren Vesterbæk indstillede desuden Linda Sørensen fra Østerbro IF til DBU Københavns bestyrelse. Efter en kort rådføring valgte bestyrelsen at udvide, så Linda Sørensen fremover varetager en plads i bestyrelsen, som nu tæller seks mænd og tre kvinder.  

DBU København takker de mange klubber, som mødte op på dagen.

Se billeder fra årets møde på DBU Københavns facebook profil.  

Log ind