Nye regler for op og nedrykning

På klubbernes forandledning har DBU Københavns turneringsudvalg ændret i reglerne for op og nedrykning.


Ny regel gør at klubber nu kan have to hold pr pulje i udvalgte rækker. Foto: www.fodboldbilleder.dk

DBU Københavns turneringsudvalg har på opfordring fra klubberne set nærmere på op- og nedrykningskriterierne for 7M og 11M rækkerne på seniorsiden.
Det har betydet en ændring i turneringsreglementets §11,13, hvor følgende ændring er blevet besluttet som et forsøg frem til 1. juli 2019:

Tidligere regel § 11.13

§ 11.13 DBU København har fastsat følgende op- og nedrykningsregler ved ombrydning af turneringer:

a) En klubs 2. hold kan aldrig deltage i en højere Række end klubbens 1. hold i samme aldersgruppe.
b) En klub kan kun deltage med ét hold i hver pulje inden for samme Række – undtaget herfra er puljer i DBU Københavns laveste Række.
c) Har klubben hold i flere puljer i samme Række er alle disse hold oprykningsberettigede uanset deres holdnummer.

§ 11.13 DBU København har fastsat følgende op- og nedrykningsregler ved ombrydning af turneringer:

a) En klubs 2. hold kan aldrig deltage i en højere Række end klubbens 1. hold i samme aldersgruppe.
b) En klub kan kun deltage med ét hold i hver pulje inden for samme Række – undtaget herfra er puljer i DBU Københavns laveste Række.
c) Har klubben hold i flere puljer i samme Række er alle disse hold oprykningsberettigede uanset deres holdnummer.

d) En klub kan aldrig opnå oprykning til en Række, hvorfra et af klubbens øvrige hold placerer sig til nedrykning eller er udgået fra.
e) For at efterleve ”a” og ”b” kan nedrykning af et/flere af klubbens hold fra en højere Række føre til, at en klubs hold må tvangsnedrykkes. I givet fald træder det tvangsnedrykkede hold i stedet for det højest placerede af de hold, der skulle rykke ned fra pågældende pulje, - således at nedrykningen af dette hold suspenderes.
f) DBU København kan på eget initiativ beslutte at afvige fra ovenstående regler.


Ny regel § 11.13

§ 11.13 DBU København har fastsat følgende op- og nedrykningsregler ved ombrydning af turneringer:

a) DBU København har fastsat følgende op- og nedrykningsregler ved ombrydning af turneringer:
a) En klubs 2. hold kan aldrig deltage i en højere række end klubbens 1. hold i samme aldersgruppe.
b) En klub kan kun deltage med ét hold i hver pulje inden for samme række – undtaget herfra er puljer i DBU Københavns laveste række. 
I forsøgsperioden frem til 1. juli 2019 gælder specifikt for Herre Serie 3, puljerne 8 - 11,
Serie 4, puljerne 13 - 16,
Herre 7M række 3 og lavere,
Kvinde 11M række 1 og lavere samt i 7M,
at en klub kan deltage med op til to hold i hver pulje.
Øvrige op- og nedrykningskriterier i § 11.3 a) samt c) - f) gælder uændret.

c) Har klubben hold i flere puljer i samme Række er alle disse hold oprykningsberettigede uanset deres holdnummer.
d) En klub kan aldrig opnå oprykning til en Række, hvorfra et af klubbens øvrige hold placerer sig til nedrykning eller er udgået fra. I forsøgsperioden frem til 1. juli 2019 gælder dette ikke for 
Herre Serie 3, puljerne 8 - 11, 
Serie 4, puljerne 13 - 16,
Herre 7M række 3 og lavere,
Kvinde 11M række 1 og lavere samt i 7M.

e) For at efterleve ”a” og ”b” kan nedrykning af et/flere af klubbens hold fra en højere række føre til, at en klubs hold må tvangsnedrykkes. I givet fald træder det tvangsnedrykkede hold i stedet for det højest placerede af de hold, der skulle rykke ned fra pågældende pulje, - således at nedrykningen af dette hold suspenderes. 
f) DBU København kan på eget initiativ beslutte at afvige fra ovenstående regler.

 

Log ind