INDRANGERING I FÆLLES/LOKALE RÆKKER DRENGE FORÅR 2018

Få et samlet overblik over indrangeringer i fælles og lokale rækker for drenge i foråret 2018.


Indplaceringen for ungdomshold er klar for foråret 2018. Foto: Hanne Kokkegaard

DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret ungdomshold til forårets turneringer i 2018.

Du kan se rækkeinddelingerne på nedenstående links. 

11 mands
7/8 mands

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag i uge 7 - 16. februar 2018, kl. 15:00.

Frist for Indsigelser
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Søndag den 10. december 2017 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.Log ind