GIVER VINTERPAUSEN TID TIL FORNYELSE?

I DBU København står Ian Pedersen og Frederik Løwenstein klar til at hjælpe klubberne med nye tilbud til voksne motionister og bedre fastholdelse og tiltrækning af teenagere.

I løbet af sæsonen har de fleste klubber travlt med at få alt til at gå op i en højere enhed. Der er mange ting at nå for alle klubbens frivillige kræfter, og det kan være svært at overskue andet end den daglige drift. I vintermånederne er der dog som regel lidt mere ro på, og måske har I lyst til at sætte fokus på nye målgrupper.

Teenagemålgruppen er en udfordring for rigtig mange klubber. Vil I også gerne blive dygtigere til at tiltrække og fastholde jeres teenagere, eller mangler I nogle gode tilbud til de voksne, der ikke har tid og lyst til at spille kampe? I så fald er vi klar til at hjælpe jer videre.

Teenagerne kræver en helt særlig indsats

Unge lever et liv, hvor de konstant bliver bombarderet med tilbud, har lange skoledage, fritidsjob og venner, der skal passes. Ofte er fodbolden det letteste at vælge fra, når de unge bliver presset, og derfor kræver det en ekstra indsats, hvis man som klub vil skabe et fodbold- og klubmiljø, som fastholder de unge i klubben og tiltrækker nye. Netop den ekstra indsats kan Frederik Løwenstein hjælpe jer med at få startet op:

-Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte klub, da der ikke er én model der virker for alle. Sammen med klubben analyserer vi hvor klubben står ift. ungdomsfodbolden og finder derigennem frem til hvordan klubben i højere grad kan tiltrække og fastholde de unge. Det handler om at få skabt et miljø, både på og udenfor træningsbanen, som de unge har lyst til at være en del af, og i den forbindelse kan det være nødvendigt at klubben bliver udfordret til at tænke nyt og samtidig får inspiration og viden udefra, forklarer Frederik Løwenstein.

Motionsfodbold hitter hos den voksne målgruppe

Mange voksne vil gerne leve en sund livsstil, men har ikke lyst til at være bundet af at skulle spille turneringskampe i weekenden. Ved at oprette et motionsfodboldhold eller et Fodbold Fitnesshold kan I som klub tiltrække medlemmer, som I ikke ellers har tilbud til. Ian Pedersen har stor erfaring med at iværksætte tilbud målrettet voksne motionister, og han er også klar til at hjælpe jer:

-Der er potentiale for motionsfodbold i alle klubber. Det handler om at man som klub griber muligheden, og har lyst til at skabe et tilbud for nye målgrupper- fx for tidligere medlemmer, som bare vil spille hyggefodbold eller mødre, som gerne vil motionere og spille fodbold mens deres børn træner, siger Ian Pedersen.

Hvad kan vi tilbyde?

Først og fremmest en dialog om jeres ønsker og behov. Derfra kan konsulenterne foreslå en handleplan for, hvordan I sammen kan arbejde videre og igangsætte nye tilbud. Og de slipper jer ikke bare her. I kan nemlig få hjælp fra Ian og Frederik i et forløb på op til 30 timer, hvor de hjælper jer med såvel at spore jer ind på, hvad der skal ske i jeres klub og med at løse konkrete opgaver i forløbet. Et sådant forløb koster kun kr. 2.000,-.

Ian Pedersen og Frederik Løwenstein indtager rollen som tovholder og praktisk udførende på en række opgaver, og derved skaber I sammen et succesfuldt klubudviklingsforløb, der styrker jeres klub. Du kan læse meget mere her.

Bevæg dig for livet – Fodbold er et samarbejde mellem DGI og DBU, som har til formål at få flere til at spille fodbold. Ian Pedersen og Frederik Løwenstein er ansat som Bevæg dig for livet-konsulenter, og her er deres fornemmeste opgave at hjælpe klubberne med at blive dygtigere til at skabe gode tilbud til henholdsvis teenagere og voksne motionister. 
Kom godt i gang
Kontakt Ian eller Frederik for en uforpligtende snak:

Ian Pedersen, Bevæg dig for livet, isep@dbukoebenhavn.dk, 21 33 32 80
Frederik Løwenstein, Bevæg dig for livet, frederik.loewenstein@bevaegdigforlivet.dk, 61 15 16 81


evæg dig for livet – Fodbold er et samarbejde mellem DGI og DBU, som har til formål at få flere til at spille fodbold. Ian Pedersen og Frederik Löwenstein er ansat som Bevæg dig for livet-konsulenter, og her er deres fornemmeste opgave at hjælpe klubberne med at blive dygtigere til at skabe gode tilbud til henholdsvis teenagere og voksne motionister.
Bevæg dig for livet – Fodbold er et samarbejde mellem DGI og DBU, som har til formål at få flere til at spille fodbold. Ian Pedersen og Frederik Löwenstein er ansat som Bevæg dig for livet-konsulenter, og her er deres fornemmeste opgave at hjælpe klubberne med at blive dygtigere til at skabe gode tilbud til henholdsvis teenagere og voksne motionister.

Log ind