Info fra administrationen: Fakturaadresse

Klubberne kan selv vælge, hvilken person i klubben, der skal være modtager af de udsendte fakturaer fra DBU København. Dette gøres enkelt i KlubOffice via klubhvervet ”fakturaadresse”. Det behøver altså ikke nødvendigvis, at være klubbens kasserer. Vælger man ikke at tilknytte en person til klubhvervet ”fakturaadresse, så får klubbens kasserer fakturaen.Husk at sikre, at den korrekte person i klubben modtager vigtige meddelelser fra DBU København.

Meddelelser om karantæner og kampflytninger sendes til klubbens kampfordeler. Har klubben ikke oplyst en kampfordeler, så sendes disse meddelelser til klubbens postadresse.

Rykkere for manglende indtastning af det elektroniske holdkort og manglende resultat også sendes til klubbens kampfordeler. Har klubben ikke oplyst en kampfordeler, så sendes disse meddelelser også til klubbens postadresse. Bemærk, at det tidligere har været omvendt.


Log ind